Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > VÝZVY PRO ŽADATELE 2018 - 2022

VÝZVY PRO ŽADATELE 2018 - 2022

Integrovaný regionální operační program - IROP

Vyhlášení 1. výzvy IROP plánujeme na 09/2018. 

Aktualizované znění harmonogramu výzev IROP k 28. 6. 2018

Program rozvoje venkova

Výzva č. 1 PRV - výzva č. 15/000/00000/452/000212/V001

Vyhlášení výzvy 28.05.2018

Datum příjmu žádostí na MAS od 11. 06. 2018 do 29. 06. 2018 12:00 hod.

Text výzvy č. 1 PRV

Výzva č. 1 PRV - Příloha č. 1 - Soulad se SCLLD - vzor

Fiche č. 1 Retence vody v lesích

Fiche č. 2 Stezky v lesích včetně vybavení

Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura

Fiche č. 4 Polní cesty včetně souvisejících objektů

Fiche č. 5 Investice do zemědělských podniků

Fiche č. 6 Podpora zemědělských produktů

Fiche č. 7 Nezemědělská činnost

Fiche č. 8 Sdílení zařízení a zdrojů

Seminář pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů se uskuteční v úterý 5. června 2018 od 16 hod. v přednáškové místnosti v muzejním nádvoří, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín. Prosíme o přihlášení přes registrační formulář.

Další podrobnosti k vyhlášené výzvě najdete zde.

 

Operační program Zaměstnanost 

Výzva č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání

Termín vyhlášení výzvy: 28.3.2018 od 10 hodin         Výzva  je vyhlášena do 26.6.2018 do 12 hod.

Seminář pro zájemce o dotaci k výzvě č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání se uskuteční dne 18.4.2018 v Pardubicích. Další podrobnosti a možnost přihlášení bude včas uvedena na webových stránkách, případně zájemcům zaslána na email. Jedná se o seminář pořádaný pro MAS i žadatele přes Národní síť MAS ČR pro více krajů společně.

Výzva č. 523 - Podpora prorodinných opatření

Termín vyhlášení výzvy: 28.3.2018 od 10 hodin         Výzva  byla ukončena 25.5.2018 ve 12 hod.

Seminář pro zájemce o dotaci k výzvě č. 523 - Podpora prorodinných opatření se uskuteční dne 26.4.2018 od 16 hod v přednáškové místnosti jičínského zámku. Další podrobnosti a možnost přihlášení bude včas uvedena na webových stránkách, případně zájemcům zaslána na email.