Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty > STRATEGIE 2014 – 2020 > Realizované výzvy

VÝZVY PRO ŽADATELE 2018 - 2022

Vyhlášení 6. výzvy v Programu rozvoje venkova. Více informací naleznete ZDE.

IROP - VYHLÁŠENÍ 10. VÝZVY - Otevřené zahrady Jičínska z.s. – IROP – Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení

Předkládání projektů do výzvy: 17. 10. 2021 - 19. 11. 2021. Alokace výzvy je 1,352 mil. Kč.

Více informací najdete ZDE.

Vyhlášení 5. výzvy v Programu rozvoje venkova. Více informací naleznete ZDE.

 

IROP - VYHLÁŠENÍ 9. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Předkládání projektů do výzvy 21. 09. 2020 - 30. 11. 2020. Alokace výzvy je 3, 275 milionu Kč.

Více informací najdete ZDE.

Vyhlášení 4 výzvy v Programu rozvoje venkova. Více informací naleznete ZDE.

 

Zápis z výběrové komise a rady spolku  k výzvám OPZ č. 523, č. 869, č. 871; IROP výzva č. 7 a č. 8; a  OPŽP č. 081. 

Zápis z jednání Výběrové komise 18.6.2020

Zápis z jednání Rady spolku 22.6.2020 neplatný

Zápis z jednání Rady spolku 26.2.2021 platný 

Seznam vybraných projektů 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM - IROP

IROP - Důležité Vyjádření Centra pro regionální rozvoj pro žadatele a příjemce spojené se současnou epidemiologickou situací - ke stažení zde

IROP - VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY - Podpora složek integrovaného záchranného systému - zodolnění stanic IZS

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. 3. 2020 do 29. 5. 2020.

Text 8. výzvy

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

 

IROP - VYHLÁŠENÍ 7. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Datum konání: 7. 10. 2019 - 30. 11. 2019

Dne 7.10.2019 byla vyhlášena 7. výzva IROP se zaměřením na bezpečnou dopravu a cyklodopravu.

Alokace výzvy je 13,5 milionu Kč. Příjem projektů potrvá do 30.11.2019.

Text 7. výzvy

Příloha č, 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení, že není třeba stavební povolení

Kontrolni list -_7. výzva - věcné hodnocení

Kontrolni list - 7. výzva - pro formální náležitosti a přijatelnost

Další podrobnosti k vyhlášené výzvě jsou uvedeny zde.

Semináře pro žadatele o dotaci se uskuteční v druhé polovině října 2019. 

Aktuální verze Interních postupů IROP podle, kterých se průběh výzvy, hodnocení projektů a jejich výběr řídí.

Podrobnosti k vyhlášeným výzvám najdete zde.

 

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dne 15. 3. 2019 byly vyhlášeny dvě výzvy v OP ŽP s příjem žádostí o dotaci do 6. 1. 2020:

  • Výzva č. 064/05_18_127/CLLD_15_01_126 - REALIZACE ÚSES

         Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, OP Životní prostředí výzva číslo 127 

         Text výzvy MAS OZJ  

         Kritéria hodnocení žádostí o dotaci

  • Výzva č. 081/05_18_128/CLLD_15_01_126 - REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ

         Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, OP Životní prostředí výzva číslo 128 

         Text výzvy MAS OZJ

         Kritéria hodnocení žádostí o dotaci

Program ROZVOJE VENKOVA - Výzva č. 3

VÝZVA Č. 3 PRV - VÝZVA Č. 15/000/00000/452/000212/V003

Vyhlášení výzvy 05.04. 2019

Datum příjmu žádostí na MAS od 22. 04. 2019 do 10. 05. 2019 

Další podrobnosti k vyhlášené výzvě najdete zde.

 

Výzva č. 2 PRV - výzva č. 15/000/00000/452/000212/V002 - Zrušena

 

Operační program Zaměstnanost 

Vyhlášení výzev 28. 2. 2019

Výzva č. 869 - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I - příjem do 30.6.2019

Výzva č. 870 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ II - příjem do 30.5.2019

Výzva č. 872 - PODPORA PRORODINNÝCH OPATŘENÍ II - příjem do 30.6.2019

Další podrobnosti k vyhlášeným výzvám najdete zde.

 

Integrovaný regionální operační program - IROP

Dne 1.11.2018 jsou vyhlášeny čtyři výzvy IROP: 

  • 1. výzva - Integrovaný záchranný systém - technika IZS
  • 2. výzva - Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání
  • 4. výzva - Rozvoj péče o zdraví - mobilní psychiatrické týmy
  • 6. výzva - Integrovaný záchranný systém - zodolnění stanic IZS

Dne 5.11.2018 bude vyhlášena tato výzva:

  • 3. výzva - Rozvoj sociálních služeb

Dne 15.11.2018 bude vyhlášena tato výzva:

  • 5. výzva - Podpora sociálního bydlení

Pozn. Za pořadovým číslem výzvy je uvedeno její věcné zaměření nikoliv oficiální název výzvy.

Příjem žádostí o dotaci u všech šesti výzev bude probíhat do 31.1.2019. Semináře pro žadatele o dotaci se uskuteční v druhé polovině listopadu. 

Podrobnosti k vyhlášeným výzvám najdete zde.

Aktualizované znění harmonogramu výzev IROP k 28. 6. 2018

Aktuální verze Interních postupů IROP podle, kterých se průběh výzvy, hodnocení projektů a jejich výběr řídí.

 

Program rozvoje venkova

Výzva č. 1 PRV - výzva č. 15/000/00000/452/000212/V001

Výzva byla ukončena. 

Vyhlášení výzvy 28.05.2018

Datum příjmu žádostí na MAS od 11. 06. 2018 do 29. 06. 2018 12:00 hod.

Text výzvy č. 1 PRV

Výzva č. 1 PRV - Příloha č. 1 - Soulad se SCLLD - vzor

Fiche č. 1 Retence vody v lesích

Fiche č. 2 Stezky v lesích včetně vybavení

Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura

Fiche č. 4 Polní cesty včetně souvisejících objektů

Fiche č. 5 Investice do zemědělských podniků

Fiche č. 6 Podpora zemědělských produktů

Fiche č. 7 Nezemědělská činnost

Fiche č. 8 Sdílení zařízení a zdrojů

Další podrobnosti k vyhlášené výzvě najdete zde.

 

Operační program Zaměstnanost 

Výzva č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání

Termín vyhlášení výzvy: 28.3.2018 od 10 hodin         Výzva  byla ukončena 26.6.2018 ve 12 hod.

Výzva č. 523 - Podpora prorodinných opatření

Termín vyhlášení výzvy: 28.3.2018 od 10 hodin         Výzva  byla ukončena 25.5.2018 ve 12 hod.

Výzva č. 871 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI I  

Termín vyhlášení výzvy: 28.2.2019 od 10 hodin         Výzva  byla ukončena 30.4.2019 ve 12 hod.

Další podrobnosti k vyhlášeným výzvám najdete zde.