image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
2
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Kotlíkové dotace Královéhradekého kraje
3
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
4
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
5
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
6
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
7
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
8
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
9
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
10
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
11
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
12
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
13
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Jičínské klicky
14
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
15
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
16
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Pozvánka na jarní konferenci Digitalizace procesů u zaměstnavatelů
17
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
18
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
19
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
20
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
21
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
22
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
23
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Dobročinná akce a jarní trhy
24
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
25
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty-archiv > STRATEGIE 2014 – 2020 > Realizované výzvy

VÝZVY PRO ŽADATELE 2018 - 2022

Vyhlášení 6. výzvy v Programu rozvoje venkova. Více informací naleznete ZDE.

IROP - VYHLÁŠENÍ 10. VÝZVY - Otevřené zahrady Jičínska z.s. – IROP – Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení

Předkládání projektů do výzvy: 17. 10. 2021 - 19. 11. 2021. Alokace výzvy je 1,352 mil. Kč.

Více informací najdete ZDE.

Vyhlášení 5. výzvy v Programu rozvoje venkova. Více informací naleznete ZDE.

 

IROP - VYHLÁŠENÍ 9. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Předkládání projektů do výzvy 21. 09. 2020 - 30. 11. 2020. Alokace výzvy je 3, 275 milionu Kč.

Více informací najdete ZDE.

Vyhlášení 4 výzvy v Programu rozvoje venkova. Více informací naleznete ZDE.

 

Zápis z výběrové komise a rady spolku  k výzvám OPZ č. 523, č. 869, č. 871; IROP výzva č. 7 a č. 8; a  OPŽP č. 081. 

Zápis z jednání Výběrové komise 18.6.2020

Zápis z jednání Rady spolku 22.6.2020 neplatný

Zápis z jednání Rady spolku 26.2.2021 platný 

Seznam vybraných projektů 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM - IROP

IROP - Důležité Vyjádření Centra pro regionální rozvoj pro žadatele a příjemce spojené se současnou epidemiologickou situací - ke stažení zde

IROP - VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY - Podpora složek integrovaného záchranného systému - zodolnění stanic IZS

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. 3. 2020 do 29. 5. 2020.

Text 8. výzvy

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

 

IROP - VYHLÁŠENÍ 7. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Datum konání: 7. 10. 2019 - 30. 11. 2019

Dne 7.10.2019 byla vyhlášena 7. výzva IROP se zaměřením na bezpečnou dopravu a cyklodopravu.

Alokace výzvy je 13,5 milionu Kč. Příjem projektů potrvá do 30.11.2019.

Text 7. výzvy

Příloha č, 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení, že není třeba stavební povolení

Kontrolni list -_7. výzva - věcné hodnocení

Kontrolni list - 7. výzva - pro formální náležitosti a přijatelnost

Další podrobnosti k vyhlášené výzvě jsou uvedeny zde.

Semináře pro žadatele o dotaci se uskuteční v druhé polovině října 2019. 

Aktuální verze Interních postupů IROP podle, kterých se průběh výzvy, hodnocení projektů a jejich výběr řídí.

Podrobnosti k vyhlášeným výzvám najdete zde.

 

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dne 15. 3. 2019 byly vyhlášeny dvě výzvy v OP ŽP s příjem žádostí o dotaci do 6. 1. 2020:

  • Výzva č. 064/05_18_127/CLLD_15_01_126 - REALIZACE ÚSES

         Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, OP Životní prostředí výzva číslo 127 

         Text výzvy MAS OZJ  

         Kritéria hodnocení žádostí o dotaci

  • Výzva č. 081/05_18_128/CLLD_15_01_126 - REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ

         Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, OP Životní prostředí výzva číslo 128 

         Text výzvy MAS OZJ

         Kritéria hodnocení žádostí o dotaci

Program ROZVOJE VENKOVA - Výzva č. 3

VÝZVA Č. 3 PRV - VÝZVA Č. 15/000/00000/452/000212/V003

Vyhlášení výzvy 05.04. 2019

Datum příjmu žádostí na MAS od 22. 04. 2019 do 10. 05. 2019 

Další podrobnosti k vyhlášené výzvě najdete zde.

 

Výzva č. 2 PRV - výzva č. 15/000/00000/452/000212/V002 - Zrušena

 

Operační program Zaměstnanost 

Vyhlášení výzev 28. 2. 2019

Výzva č. 869 - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I - příjem do 30.6.2019

Výzva č. 870 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ II - příjem do 30.5.2019

Výzva č. 872 - PODPORA PRORODINNÝCH OPATŘENÍ II - příjem do 30.6.2019

Další podrobnosti k vyhlášeným výzvám najdete zde.

 

Integrovaný regionální operační program - IROP

Dne 1.11.2018 jsou vyhlášeny čtyři výzvy IROP: 

  • 1. výzva - Integrovaný záchranný systém - technika IZS
  • 2. výzva - Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání
  • 4. výzva - Rozvoj péče o zdraví - mobilní psychiatrické týmy
  • 6. výzva - Integrovaný záchranný systém - zodolnění stanic IZS

Dne 5.11.2018 bude vyhlášena tato výzva:

  • 3. výzva - Rozvoj sociálních služeb

Dne 15.11.2018 bude vyhlášena tato výzva:

  • 5. výzva - Podpora sociálního bydlení

Pozn. Za pořadovým číslem výzvy je uvedeno její věcné zaměření nikoliv oficiální název výzvy.

Příjem žádostí o dotaci u všech šesti výzev bude probíhat do 31.1.2019. Semináře pro žadatele o dotaci se uskuteční v druhé polovině listopadu. 

Podrobnosti k vyhlášeným výzvám najdete zde.

Aktualizované znění harmonogramu výzev IROP k 28. 6. 2018

Aktuální verze Interních postupů IROP podle, kterých se průběh výzvy, hodnocení projektů a jejich výběr řídí.

 

Program rozvoje venkova

Výzva č. 1 PRV - výzva č. 15/000/00000/452/000212/V001

Výzva byla ukončena. 

Vyhlášení výzvy 28.05.2018

Datum příjmu žádostí na MAS od 11. 06. 2018 do 29. 06. 2018 12:00 hod.

Text výzvy č. 1 PRV

Výzva č. 1 PRV - Příloha č. 1 - Soulad se SCLLD - vzor

Fiche č. 1 Retence vody v lesích

Fiche č. 2 Stezky v lesích včetně vybavení

Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura

Fiche č. 4 Polní cesty včetně souvisejících objektů

Fiche č. 5 Investice do zemědělských podniků

Fiche č. 6 Podpora zemědělských produktů

Fiche č. 7 Nezemědělská činnost

Fiche č. 8 Sdílení zařízení a zdrojů

Další podrobnosti k vyhlášené výzvě najdete zde.

 

Operační program Zaměstnanost 

Výzva č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání

Termín vyhlášení výzvy: 28.3.2018 od 10 hodin         Výzva  byla ukončena 26.6.2018 ve 12 hod.

Výzva č. 523 - Podpora prorodinných opatření

Termín vyhlášení výzvy: 28.3.2018 od 10 hodin         Výzva  byla ukončena 25.5.2018 ve 12 hod.

Výzva č. 871 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI I  

Termín vyhlášení výzvy: 28.2.2019 od 10 hodin         Výzva  byla ukončena 30.4.2019 ve 12 hod.

Další podrobnosti k vyhlášeným výzvám najdete zde.