Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > VÝZVY PRO ŽADATELE 2018 - 2022

VÝZVY PRO ŽADATELE 2018 - 2022

Integrovaný regionální operační program - IROP

Dne 1.11.2018 jsou vyhlášeny čtyři výzvy IROP: 

  • 1. výzva - Integrovaný záchranný systém - technika IZS
  • 2. výzva - Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání
  • 4. výzva - Rozvoj péče o zdraví - mobilní psychiatrické týmy
  • 6. výzva - Integrovaný záchranný systém - zodolnění stanic IZS

Dne 5.11.2018 bude vyhlášena tato výzva:

  • 3. výzva - Rozvoj sociálních služeb

Dne 15.11.2018 bude vyhlášena tato výzva:

  • 5. výzva - Podpora sociálního bydlení

Pozn. Za pořadovým číslem výzvy je uvedeno její věcné zaměření nikoliv oficiální název výzvy.

Příjem žádostí o dotaci u všech šesti výzev bude probíhat do 31.1.2019. Semináře pro žadatele o dotaci se uskuteční v druhé polovině listopadu. 

Podrobnosti k vyhlášeným výzvám najdete zde.

Aktualizované znění harmonogramu výzev IROP k 28. 6. 2018

Aktuální verze Interních postupů IROP podle, kterých se průběh výzvy, hodnocení projektů a jejich výběr řídí.

 

Program rozvoje venkova

Výzva č. 1 PRV - výzva č. 15/000/00000/452/000212/V001

Výzva byla ukončena. Příští výzva je plánována na únor 2019.

Vyhlášení výzvy 28.05.2018

Datum příjmu žádostí na MAS od 11. 06. 2018 do 29. 06. 2018 12:00 hod.

Text výzvy č. 1 PRV

Výzva č. 1 PRV - Příloha č. 1 - Soulad se SCLLD - vzor

Fiche č. 1 Retence vody v lesích

Fiche č. 2 Stezky v lesích včetně vybavení

Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura

Fiche č. 4 Polní cesty včetně souvisejících objektů

Fiche č. 5 Investice do zemědělských podniků

Fiche č. 6 Podpora zemědělských produktů

Fiche č. 7 Nezemědělská činnost

Fiche č. 8 Sdílení zařízení a zdrojů

Další podrobnosti k vyhlášené výzvě najdete zde.

 

Operační program Zaměstnanost 

Výzva č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání

Termín vyhlášení výzvy: 28.3.2018 od 10 hodin         Výzva  byla ukončena 26.6.2018 ve 12 hod.

Výzva č. 523 - Podpora prorodinných opatření

Termín vyhlášení výzvy: 28.3.2018 od 10 hodin         Výzva  byla ukončena 25.5.2018 ve 12 hod.

Další podrobnosti k vyhlášeným výzvám najdete zde.