Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > VÝZVY PRO ŽADATELE 2018 - 2022 > PRV

Výzvy Program rozvoje venkova - PRV

NOVĚ VYHLÁŠENÁ VÝZVA

VÝZVA Č. 3 PRV - VÝZVA Č. 15/000/00000/452/000212/V003

Vyhlášení výzvy 05.04. 2019

Datum příjmu žádostí na MAS od 22. 04. 2019 do 10. 05. 2019 

Přehled podaných žádostí o dotaci  

Text výzvy č. 3 PRV

Výzva č. 3 PRV - Příloha č. 1 - Soulad se SCLLD - vzor

Detaily jednotlivých fichí jsou stejné jako u výzvy č. 1. 

Ostatní dokumenty k výzvě naleznete níže.

Pozvánka na seminář pro žadatele  - seminář pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů se uskuteční v pondělí 8. dubna 2019 od 16 hod. v přednáškové místnosti v muzejním nádvoří, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín.

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

VÝZVA Č. 2 PRV - VÝZVA Č. 15/000/00000/452/000212/V002 - ZRUŠENA

 

Výzva č. 1 PRV - výzva č. 15/000/00000/452/000212/V001

Vyhlášení výzvy 28.05.2018

Datum přijmu žádostí o dotaci na MAS od 11. 06. 2018 do 29. 06. 2018 12:00 hod.

Seznam přijatých žádosti o dotaci v rámci 1. výzvy

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 1. výzva

***********

Text výzvy č. 1 PRV

Výzva č. 1 PRV - Příloha č. 1 - Soulad se SCLLD - vzor

Fiche č. 1 Retence vody v lesích

Fiche č. 2 Stezky v lesích včetně vybavení

Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura

Fiche č. 4 Polní cesty včetně souvisejících objektů

Fiche č. 5 Investice do zemědělských podniků

Fiche č. 6 Podpora zemědělských produktů

Fiche č. 7 Nezemědělská činnost

Fiche č. 8 Sdílení zařízení a zdrojů

Pozvánka na seminář pro žadatele  - seminář pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů se uskuteční v úterý 5. června 2018 od 16 hod. v přednáškové místnosti v muzejním nádvoří, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín.

Prezentace ze semináře pro žadatele

DOKUMENTY K VÝZVĚ  

Interní postupy k PRV (3. výzva) - Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Interní postupy k PRV (1. výzva) - Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Pravidla pro operaci 19.2.1 (3.výzva)

Pravidla pro operaci 19.2.1 (1.výzva)

 

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře 

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci v Portálu farmáře - postup pro vygenerování Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1. na Portálu farmáře, předání Žádosti o dotaci na MAS, vrácení Žádosti o dotaci od MAS zpět k žadateli a registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF. Obsahuje i postup pro MAS pro vygenerování Seznamu vybraných /nevybraných Žádostí o dotaci a předání dokumentů k výzvě na RO SIF.  Aktualizované znění od 10. 04. 2018.

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 

Pravidla pro MAS opatření 19

Programový rámec Program rozvoje venkova zde

 

Pravidla pro publicitu Programu rozvoje venkova

 
Celkový harmonogram výzev pro období 2018 - 2022 - pro nepodnikatelské a podnikatelské projekty z Programu rozvoje venkova zde.