Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Provoz MAS

Provoz MAS

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem "Otevřené zahrady Jičínska z. s. - zlepšení řídících a administrativních schopností v období 2014+", registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008909, na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Loga IROP a MMR.png

Základní informace o projektu

Číslo a název programu:                  06 Integrovaný regionální operační program
Číslo a název prioritní osy:               06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo a název investiční priority:       06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií                                                                             místního rozvoje
Číslo a název tematického cíle:       TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo a název specifického cíle:       06.4.59.4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za                                                                     účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo výzvy:                                      06_15_003
Název výzvy:                                    6. výzva v IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2
Registrační číslo:                              CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008909
Název projektu:                                Otevřené zahrady Jičínska z. s. - zlepšení řídících a administrativních                                                                       schopností v období 2014+
Celkový rozpočet:                            12 099 569,00  Kč
Příspěvek EU:                                   11 494 590,55 Kč
Vlastní zdroje financování:                    604 978,45 Kč
Doba realizace projektu:                  1.12. 2015 - 31.12. 2023

Anotace projektu:

Projekt má zajistit řídící a administrativní schopnosti spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. MAS bude moci  zabezpečit přípravu, propagaci, realizaci  a evaluaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zkratka SCLLD) pro období  2014 - 2023 na území své působnosti. Kancelář a její zaměstnanci budou schopni konzultovat projektové záměry k naplnění SCLLD, administrovat výzvy, hodnotit projekty, monitorovat plnění SCLLD, reagovat na změny, provádět evaluaci a komunikovat s řídícími orgány. MAS bude propagovat SCLLD a aktualizovat ji.

Aktivity projektu:

  1. Přípravné a podpůrné činnosti - příprava strategie, dokumentů MAS, vzdělávání pracovníků MAS
  2. Provozní činnost Realizace strategie - příprava výzev, vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr  projektů, monitorování a evaluace strategie CLLD
  3. Animace strategie SCLLD a animace škol a školských zařízení