Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:


XI. Královský bál

Datum konání: 25. 11. 2023

XI. Královský bál

 

Srdečně zveme na již XI. Královský bál, který se bude konat v sobotu 25.11. v Kulturním domě ve Valdicích. Vstupenky si můžete koupit v předprodeji na faře v Jičíně.
Akce je realizována za podpory Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Pozvánka KRALOVSKY BAL XI web.jpgOZJ_STITEK2.jpg


Autor: Iveta Bařtipánová Publikováno 2. 11. 2023 7:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Tisková zpráva - Místní akční skupiny podporují vztah obyvatel k regionu

Datum konání: 18. 10. 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA

18.10.2023

Místní akční skupiny podporují vztah obyvatel k regionu

 

Jedna ze stěžejních rolí místních akčních skupin (dále jen MAS) je vytvářet síť regionálních partnerů, propojovat společné zájmy, propagovat region a zajišťovat výměnu zkušeností tak, aby se region neustále rozvíjel. Svými aktivitami poukazují na místní produkci, tradice, pečují o krajinu, dbají na vzdělanost a na vztah obyvatel k obcím, kde žijí.

MAS Podchlumí a MAS Nad Orlicí se společně s VŠÚO v Holovousích připojily k iniciativě Milion ovocných stromů pro krajinu se snahou o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství. Z této spolupráce vznikla Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a tematické leporelo. MAS Stolové hory organizuje již druhým rokem výsadbu starých odrůd ovocných stromů, jako jsou třešně, švestky, jabloně nebo jeřáby, do aleje Ostašinka. V Machově byla alej vysázena na počest vítězství jabloně u Lidmanů v anketě Strom roku, kterou MAS Stolové hory nominovala. Takové akce mají komunitní charakter – spojují místní obyvatele, zapojují školy a místní podnikatele a utužují i vztahy mezi vesnicemi.

Budovat vztah dětí k regionu kde žijí, se MASkám daří nejlépe skrze projekt  Místní akční plán vzdělávání (MAP). MAS Království - Jestřebí hory vydala skládací brožuru k místně zakotvenému učení v praxi, do budoucna plánuje 3D tisky a komiksy se zaměřením na zajímavá místa, události či postavy Jestřebích hor. V MAS Podchlumí se podařilo vydat Regionální učebnici Podchlumí, která nejen dětem přibližuje krajinu, přírodu a historii, ale je i oporou pro učitele vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu a dějepisu. Všem školám byla darována jabloň jako vyvrcholení čtyřletéspolupráce v projektu MAP, která nese své plody.„Jablko jako místní symbol děti propojuje s regionem, kde žijí. Tyto jabloně od VŠUO Holovousy mohou na školních zahradách růst po několik desetiletí a každoročně poskytovat náměty pro výuku novým a novým generacím dětí a žáků.“ shrnula Zdeňka Novotná, manažerka projektu MAP.

Děti, které se účastnily příměstských táborů MAS Stolové hory v roce 2022, dostaly za úkol nakreslit místo, které během táborového týdne navštívily. Z pohledů došlých do kanceláře MAS byl sestaven Výletovník, jež slouží i ostatním dětem jako tipy k výletům v okolí. „Zjistili jsme, že mnohdy i dospělí se dozvěděli o zajímavých místech v okolí, která vůbec neznali.“ zhodnotila Mirka Soldánová z MAS Stolové hory. V MAS Království – Jestřebí hory pořádají s TJ Sokol Havlovice již 15 let Olympiádu pro starší a dříve narozené a posilují tak mezigenerační vazby místních obyvatel. Olympiády se vždy účastní okolo 400 seniorů z většiny obcí území MAS, s organizací pomáhají žáci ZŠ a studenti SŠ.

Podpora rodin, vzdělanost a vztah mladých obyvatel k obcím a regionu, kde žijí, je pro MAS Sdružení SPLAV důležité téma“ uvedla Vendula Holubcová, manažerka projektu MAP. Proto se MAS účastní mnoha akcí, kde návštěvníkům přibližují svůj region například formou deskové hry Putování pod Orlickými horami nebo soutěžemi v poznávání živočichů, bylin, rostlin a příběhů Podorlicka a Orlických hor. MAS organizuje již pátý ročník Olympiády regionálních znalostí žáků 2. stupně základních škol v okrese Rychnov n. Kněžnou. Tříčlenná družstva žáků, která nejlépe odpoví na 50 otázek z oblasti historie, přírodopisu, zeměpisu a osobností regionu, postupují do 2. kola, kde soutěží ve kvízu Riskuj. Porotě z řad významných odborníků regionu představují téma, které si předem zpracovali a vítězové se proletí letadlem nad Rychnovskem.

MASky pomáhají budovat pocit sounáležitosti a úzkou vazbu na region, který může díky této péči žít a vzkvétat. Pokud člověk nemá pevné kořeny, které ho poutají k místu, kde žije, je jeho život ochuzený.

 

Odkaz na Facebook

Více Informací ZDE


Autor: Iveta Bařtipánová Publikováno 20. 10. 2023 17:46
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Tisková zpráva - Krkonošská cena za architekturu 2023

Datum konání: 21. 9. 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Krkonošská cena za architekturu 2023: hlavní cena pro nouzový východ Stachelberg

 

Rudník, 22. září 2023         Druhý ročník regionální soutěže Krkonošská cena za architekturu zná své vítěze. Ve čtvrtek 21. září 2023 byla v rámci slavnostního večera udělena hlavní cena objektu nouzového východu pevnosti Stachelberg. Ceny za speciální počiny byly předány Náplavce a náměstí Míru ve Vrchlabí, další pak souboru staveb s názvem Současný krkonošský dům. Slavnostnímu vyhlášení předcházela i letos debata odborníků v oblasti architektury a územního plánování se zástupci samospráv a dalších organizací z regionu MAS Krkonoše. Generálním partnerem Krkonošské ceny za architekturu byl i letos Nadační fond Škoda Auto.

 

Ve čtvrtek 21. září 2023 proběhlo v prostorách industriální památky Pivovaru Kluge v Rudníku vyhlášení druhého ročníku Krkonošské ceny za architekturu. „Spolu s porotci jsme se snažili plynule navázat na loňský pilotní ročník soutěže, jejímž cílem je ocenit kvalitní architektonické počiny v rámci regionu MAS Krkonoše a přinést do tohoto prostředí fenomén sousedského přístupu běžný zejména v zemích západní Evropy. Naším cílem je ale propojit zástupce zdejších samospráv s odborníky a ukázat jim cestu, jak rozvíjet obce a města s perspektivou, že na dnes učiněné kroky půjde v budoucnu smysluplně navázat,“ uvedl Ing. arch. Josef Smutný, organizátor a otec myšlenky Krkonošské ceny za architekturu.

Druhý ročník Krkonošské ceny za architekturu se uskutečnil i díky hlavnímu partnerovi Nadačnímu fondu Škoda Auto, který ocenění podpořil v grantové výzvě Nové vize pro kulturu. „Nadační fond Škoda Auto dlouhodobě podporuje rozvoj veřejného prostoru. Jeho přirozenou součástí je kvalitní architektura zlepšující život obyvatel po estetické i praktické stránce, respektující okolí, ale také probouzející dialog. A diskuze je kvasem, který dělá regiony živými a posouvá je kupředu. Proto i ve druhém ročníku podporujeme Krkonošskou cenu za architekturu. Jde o skvělou platformu, kde se setkávají odborníci s veřejností a která pomáhá definovat, jak vlastně chceme, aby veřejný prostor v regionech vypadal. Jsem rád, že se na řešení této otázky můžeme s naším nadačním fondem podílet,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.

Dalšími partnery 2. ročníku Krkonošské ceny za architekturu byli Česká komora architektů, Královéhradecký kraj, Kámen Pečky, Aparthotel Svatý Vavřinec a vinařství Švásta a Kadlec. Akce se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, Mgr. Martina Červíčka a pod záštitou ředitele KRNAPu, PhDr. Robina Bohnische.

 

Ocenění 2. ročníku Krkonošské ceny za architekturu

Do finále druhého ročníku Krkonošské ceny za architekturu postoupilo sedm přihlášených prací. Po osobní prohlídce všech letošních finalistů se porota rozhodla udělit hlavní cenu, dále pak speciální cenu za počin ve veřejném prostoru a ocenění pro soubor staveb s názvem Současný krkonošský dům. Ocenění získávají jak autoři děl, architekti a krajináři, tak i investoři.

Hlavní cena Krkonošské ceny za architekturu 2023 byla udělena objektu nouzového východu T-S 72 Stachelberg v Babí u Trutnova, za jehož návrhem stojí Benedikt Markel a Tomáš Hradečný z ateliéru IXA. Porota jednohlasně ocenila právě tuto stavbu, výjimečně spojující architekturu, umění a současně reflektující krajinný a historický kontext. Objekt situovaný v místě původního nerealizovaného srubu v rámci pevnosti Stachelberg, je vstupním objektem respektive únikovým východem z podzemí budoucího návštěvnického centra.„Stavba je velmi citlivě zasazena do krajinného kontextu, její konstrukční řešení je šetrné k historickým základům objektu. Syrové materiálové pojetí beton-ocelové (cortenové) konstrukce silně evokuje historický moment a roli československého opevnění,“ popsala Ing. Jitka Tomsová, členka poroty.

Počinem v oblasti práce s veřejným prostorem se stala Náplavka a náměstí Míru ve Vrchlabí od Ateliéru L.Úpravami Náměstí Míru a části nábřeží s náplavkou se Vrchlabí přihlásilo k cílené péči o klíčové veřejné prostory. Obě prostranství se tak opět stala základními kameny v mozaice obrazu města. Důvody pro ocenění uvedl člen poroty Ing. arch. Jaroslav Wertig:„Náměstí se podařilo znovu akcentovat jako těžiště místní komunity, smířit ho s hlavním dopravním průtahem ve prospěch pěšího uživatele. Podařilo se odbourat zastaralé prvky manipulace pěšími ve prospěch jejich svobodného užívání náměstí. Vybudováním náplavky se pak ve městě znovu zpřítomnila řeka, které mu dala jméno a identitu. Je snad signifikantnější místo ve Vrchlabí, kde se dá sestoupit k Labi, dotknout se jeho hladiny, posadit se u ní, smočit se, zasnít se?“

Cenu za speciální počin získaly také tři současné krkonošské rodinné domy soukromých investorů. „Každá stavba je jiná, každá odráží svého stavebníka. Společným jmenovatelem pro všechny tři je přitom pokora k horám, stavění z přírodních materiálů a hledání inovace,“ popsal cenu pro soubor rodinných domů předseda poroty Ing. arch. Jiří Opočenský.

Ceny si převzaly Dům na horách navržený ateliérem Bíza architekti, Boudička v Peci pod Sněžkou a šindelový dům na Tippeltových boudách, oba s podpisem ateliéru A1.

  • Dům na horách, Bíza architekti - Porota ocenila velkorysost prosklené roubené stavby, která svým měřítkem navazuje na tradiční chalupy obce Strážné. Dvojice obytného domu a welness tvoří harmonickou kompozici a definuje na pozemku chráněný prostor zahrady. Dřevo prostupuje z exteriéru do interiéru, veranda prodlužuje hlavní obytný prostor a vytváří vhodný filtr před prosklenou stěnou směřující na výhledy k jihozápadu.

 

  • Boudička, Pec pod Sněžkou, A1 architekti - Na první pohled prostá hmota domu zasazená do prudkého svahu v sobě ukrývá tajemnou skládačku vnitřních prostorů. Porota oceňuje u této stavby neokázalost a vynalézavost. Obytný prostor se obtáčí kolem kachlové pece a stoupá do podkroví. Členové rodiny i návštěvy tu mají připravené spaní na míru. Děti se ocitly v říši divů.

 

  • Šindelový dům na Tippeltových boudách, Velká Úpa, A1 architekti - Na místě původní chalupy vyrostl dům, který lze těžko zařadit do času i místa. Stavba pokrytá šindelem v sobě nese dialog současnosti a historie, a také japonské kultury a krkonošského stavění. Zvenku střídmý dům překvapuje uvnitř množstvím promyšleného detailu. Lehce eklektická až snová směs kultur a nápadů hladí po duši.

I druhý ročník Krkonošské ceny za architekturu potvrdil kvalitu stavební kultury v regionu MAS Krkonoše. „Jsme si vědomi, že veřejnosti ukazujeme to nejlepší, co v našem regionu bylo v uplynulých 5 letech realizováno. Rádi bychom všechny investory motivovali ke spolupráci s odborníky a k tomu, aby nepodceňovali kvalitu jimi plánovaných projektů ani jejich přípravu,“ potvrdila důležitost smysluplného plánování územního rozvoje Kateřina Fejglová, manažerka MAS Krkonoše, která je spolupořadatelem Krkonošské ceny za architekturu. Všechny finálové soutěžní počiny budou k vidění v rámci putovní výstavy zahájené v rámci slavnostního večera. První destinací je samotný Pivovar Rudník, kde jsou fota a vizualizace finalistů vystaveny do konce října, další destinace výstavy budou k dispozici na webu soutěže www.kcza.cz.

 

 

Kontakt pro média:

Krkonošská cena za architekturu

Martina Beranová

e-mail: martina.beranova@benesgroup.cz

tel. +420 734 155 121

 

Poznámka pro editory:

Smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky Krkonošská cena za architekturu je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině. Cílem je iniciace diskuse o kvalitní architektuře a jejím vzniku, a v neposlední míře identifikace kulturních hodnot v konkrétním území, které obýváme a které vytváříme. Pořadateli Krkonošské ceny za architekturu jsou MAS Krkonoše a České centrum pro architekturu, z.s.

Více informací na www.krkonosskacenazaarchitekturu.cz

 


Autor: Iveta Bařtipánová Publikováno 27. 9. 2023 15:36
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Tisková zpráva - „MASky“ přináší to pravé z regionů

Datum konání: 20. 9. 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

20.9.2023

„MASky“ přináší to pravé z regionů

 

„Od zemědělce ke spotřebiteli“. Tímto heslem cílí místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji na podporu místní ekonomiky, přibližují návštěvníkům region tradičními produkty a místním obyvatelům posilují vztah k regionu, kde žijí. Mnozí spravují ochrannou známku regionálních produktů, pořádají nebo se účastní veřejných akcí a exkurzí na jejich podporu.

 

Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter. Výrobky a produkty pocházející z regionů v Královéhradeckém kraji v sobě nesou osobité přírodní bohatství, kulturu i tradice, a zároveň v nich je vložena duše zdejších řemeslníků a zemědělců. Čtyři místní akční skupiny jsou koordinátory značení ochrannou známkou -PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, KRKONOŠE originální produkt®a ORLICKÉ HORY originální produkt®, čímž propůjčují své dobré jméno výrobkům. Ty na oplátku podporují svou jedinečností dobré jméno regionu. U každého produktu je garantován původ a výjimečnost ve vztahu k danému regionu, kvalita zpracování a šetrnost k životnímu prostředí. „Jsou to srdcaři, kteří často svůj koníček povýšili v řemeslo a věnují se mu opravdu s láskou. Lidé, kteří udržují léty prověřené tradice a postupy anebo vdechli život něčemu téměř zapomenutému. “uvedla Lenka Moravcová, koordinátorka značky z MAS Pohoda venkova. Kdo by se rád podíval do řemeslných dílen, farem, výroben a na vlastní kůži zažil, jak vznikají poctivé místní výrobky, se může zúčastnit Dne otevřených dílen a farem PORTA APERTA, který pořádá Asociace regionálních značek ve spolupráci s lokálními koordinátory značky každý rok na podzim.

Místní akční skupiny seznamují veřejnost s lokální produkcí tím, že pořádají různorodé akce nebo setěch tradičních účastní. MAS Nad Orlicí právě nyní takovou tradici zahájila a vedle propagace producentů si od toho slibuje také jejich propojení. Tradiční, a pro MAS Podchlumí stěžejní akcí na podporu místní ekonomiky a produkce, je Festival regionálních produktů a Slavnosti holovouských malináčů. Celá akce se nese v duchu regionálních produktů, a to nejen z území Podkrkonoší, ale i z Krkonoš a Českého ráje. „Naším cílem je podpořit lokální ekonomiku tím, že přiblížíme obyvatelům i turistům místní produkty od pracovitých a tvořivých lidí“ zhodnotila Zdeňka Novotná z MAS Podchlumí. To je ostatně cílem kampaně Regiony sobě, která propojuje výrobce z celé republiky se zákazníky.

Nedílnou součástí prezentace lokálních produktů jsou exkurze na farmy. Jednu takovou uspořádala MAS Stolové hory na konci dubna letošního roku. Třicítka zájemců z řad školních kuchařek, majitelů restaurací i kaváren navštívila tři farmy. „Mnozí prvně slyšeli, že velké ZD Ostaš prodává žluté i červené brambory a mák ze dvora. Jan Jirman představil, jak hospodaří s více než 200 včelstvy na Včelí farmě Dřevíč a exkurzi uzavírala prohlídka stáje na farmě manželů Hubkových, která je spojena s MiniMlékárnou Nízká Srbská.“ uvedla Mirka Soldánová z MAS Stolové hory.

Místní akční skupiny se účastní i akcí s celokrajským přesahem. Již tradičně jsou součástí Královéhradeckých Dožínek, Festivalu Královéhradeckého kraje, Dnů pro rodinu, konference Dobrá praxe v obcích, Týdne vzdělávání dospělých a podobně. Tyto akce jsou příležitostí představit naši činnost a seznámit se s lidmi v našem kraji. Lokální angažovanost nám umožňuje navazovat nové, nejen profesní kontakty a zapojovat se do dění v kraji. Tématiku aktivit přizpůsobujeme návštěvníkům akcí.“ popsala Eva Kalenská z MAS Hradecký venkov. Kateřina Holmová z MAS Sdružení SPLAV spatřuje smysl takových akcí nejen v přiblížení regionu návštěvníkům, ale zejména v podpoře vzdělanosti a vztahu mladých obyvatel k obcím a regionu, kde žijí.

 

Kateřina Burianová
MAS Podchlumí, z.s., mas@podchlumi.cz


Autor: Iveta Bařtipánová Publikováno 27. 9. 2023 15:28
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nominace na Cenu sociálních služeb Královéhradeckého kraje

Datum konání: 11. 8. 2023

Podávání nominací na Cenu sociálních služeb Královéhradeckého kraje

Do 11. 8. 2023 je možné podávat nominace na Cenu sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Návrhy spolu s nominačním textem do níže uvedených kategorií včetně kontaktů na nominované je možné zasílat na e-mailovou adresu: nkozova@kr-kralovehradecky.cz.
 
Slavnostní oceňování pracovníků, dobrovolníků, osobností i organizací v sociálních službách  a s tím spojené setkání i dalších pracovníků sociálních služeb a poděkování za jejich činnost v letošním roce proběhne v sále Filharmonie Hradec Králové 4.10. 2023 za doprovodu orchestru FHK.
 
Nominace do kategorií:
  • Inovativní projekt (organizace, které významným způsobem investovaly do sociálních služeb, organizace využívající inovativní přístupy v poskytování sociálních služeb, př. využíváním moderních technologií, využíváním inovativních postupů a metodik aj.).
  • Pobytové sociální služby (služby, které zvlášť příkladným způsobem poskytují pobytovou péči klientům, příkladně spolupracují s navazující sítí pomoci a s pečujícími osobami).
  • Terénní a ambulantní sociální služby (služby poskytované v komunitě, služby poradenství, péče i služby prevence, které zvlášť příkladným způsobem poskytují podporu klientům v jejich přirozeném prostředí, příkladně spolupracují s navazující sítí pomoci a s pečujícími osobami).
  • Osobnost v sociálních službách (osobnost v přímé péči, sociální pracovník na obci, manažer v sociálních službách, který se zasadil o dobré jméno sociálních služeb a o pomoc a podporu osobám v nepříznivých sociálních situacích).
  • Dobrovolnictví (organizace, které připravují dobrovolníky pro práci v sociálních službách, organizace aktivně přijímající dobrovolníky, o které v organizaci aktivně pečují, osoba jako aktivní dobrovolník).
  • Místní samospráva (obec, která se zasazuje o rozvoj sociálních služeb ve svém území, reaguje na potřeby obyvatel v nepříznivé sociální situaci).

 

 

Autor: Ing. Zuzana Vališková Publikováno 3. 8. 2023 9:42
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dotazník spokojenosti Sdružení Český ráj

Datum konání: 24. 7. 2023

Pomozte nám, prosím, s rozvojem turistické oblasti Český ráj.

Vyplněním krátkého dotazníku nám poskytnete cennou zpětnou vazbu, která nám poradí s dlouhodobým rozvojem Českého ráje.

Dotazník


Publikováno 24. 7. 2023 12:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Festival Královéhradeckého kraje aneb To nejlepší z regionu

Datum konání: 23. 6. 2023

Pozvání na Festival Královéhradeckého kraje v pátek 23. 6. 2023 do Jiráskových sadů v Hradci Králové. Přijďte a vychutnejte si to nejlepší z regionu. 

Čeká na vás celodenní program pro celou rodinu, ty nejlepší regionální potraviny a produkty, kuchařské show nebo třeba cukrářský workshop a autogramiáda s Mirkou Van Gils Slavíkovou.

V podvečer vystoupí písničkář Michal Horák a hudební soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

Pořadatelem akce je Královéhradecký kraj.

VSTUP ZDARMA

 

 


Autor: Jaroslava Vanclová Publikováno 17. 5. 2023 10:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Seminář pro žadatele o kotlíkové dotace od 10h v Jičíně

Datum konání: 21. 6. 2023

Účastníci budou seznámeni se základními podmínkami poskytování kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji. Dozvíte se, kdy a jakým způsobem lze podávat žádosti o dotaci.

Na jednotlivé termíny se není nutné registrovat.
Předpokládaný harmonogram seminářů:
10,00 h Zahájení
10,05 – 10,30 h Prezentace (podmínky, podání žádosti)
10,30 – 13,00 h Individuální konzultace
13,00 – 13,30 h Prezentace (podmínky, podání žádosti)
13,30 – 15,00 h Individuální konzultace

 

infolinka: 722 960 675
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
web: kotliky.kr-kralovehradecky.cz


Publikováno 31. 5. 2023 14:06
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dny pro rodinu 2023

Datum konání: 18. 6. 2023

Dny pro rodinu, které se budou v květnu a červnu 2023 konat v sedmi městech královéhradeckého kraje, nabídnou pestrý program a soutěže pro děti, rodiče i prarodiče. Konají se pod záštitou náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu.

Přidte se pobavit a vezměte s sebou celou rodinu. Více informací naleznete na webu: www.dnyprorodinu.cz

Hurá, už známe program Dne pro rodinu v Jičíně.

Termíny a místa konání:

12. května - Rychnov nad Kněžnou

12. května - Trutnov

28. května - Hradec Králové

09. června - Nové Město nad Metují

18. června - Jičín

23. června - Náchod

28. června - Dvůr Králové nad Labem

 

Fb Dny pro rodinu: https://www.facebook.com/dnyprorodinu

Web Dny pro rodinu: https://www.dnyprorodinu.cz

 DEN PRO RODINU JICIN.jpg

 


Publikováno 21. 4. 2023 12:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka - Veřejné projednání

Datum konání: 6. 6. 2023

Zveme Vás na veřejné projednání a představení podporovaných oblastí pro dotace z programu Společná zemědělská politika (SZP) a představení Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Koná se na OÚ Bukvice v úterý 6. 6. 2023 od 17.00 hodin

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ OP TAK A SZP

TECHNOLOGIE PRO MAS_VÝZVA I

 


Publikováno 1. 6. 2023 13:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář