Fulltextové vyhledávání

projekty podpořené MAS
střecha Veliš

Obec Veliš

Projekt: Výměna střešní krytiny na KD

Výstupy: Nová zateplená střecha na KD

Rozpočet: celkové výdaje projektu 589 975 Kč, dotace 438 824 Kč

Projekt byl dokončen v červnu 2013 a proplacen.

Více »

Jičín - cesta pro seniory

Město Jičín

Projekt: Vycházková trasa nejen pro seniory

Výstupy: Cesta v délce 162,5 m u Domova pro seniory s množstvím laviček, stromů, keřů...

Rozpočet: celkové výdaje projektu 245 956 Kč, dotace 163 296 Kč

Projekt byl dokončen v červnu 2013 a proplacen.

Více »

Jičín - oltář

Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín

Projekt: Restaurování soch v kostele sv. Ignáce v Jičíně

Rozpočet: celkové výdaje projektu 157 000 Kč, dotace 125 600 Kč

Projekt byl dokončen v červnu 2013 a proplacen.

Více »

Minibus Vítiněves

Obec Vitiněves

Projekt: minibus pro obec Vitiněves

Výstupy: 1 ks minibus

Rozpočet: celkové výdaje projektu 598 342 Kč, dotace 445 500 Kč

Projekt byl dokončen v červnu 2013 a proplacen.

Více »


Otevřené zahrady Jičínska z. s.

akce v otevřených zahradách jičínska

Prohlédněte si fotogalerie z naší činnosti


Informace o Otevřených zahradách Jičínska:

Oblastní hospodářská komora Jičín (dnes oblastní jednatelství Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje) společně s Dobrovolným svazkem obcí Mariánská zahrada iniciovala v roce 2005 založení občanského sdružení, jehož jedním ze základních cílů je budování otevřeného partnerství mezi soukromými subjekty, veřejnou a neziskovou sférou na území, které je vymezeno turistickou oblastí Mariánská zahrada a částí turistické oblasti Valdštejnova zahrada na Jičínsku. Tato iniciativa směřovala mimo jiné k zapojení území mezi regiony pracující metodou Leader a získávání finančních prostředků z EU.