Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Vítězné projekty participativních rozpočtů

Co si přejí občané zlepšit v jejich městě? Participace 21 vám přináší inspiraci z Běchovic, Jeseníku a Dolních Kounic, kde nedávno vyhlásili vítězné projekty participativních rozpočtů.

Municipality, které se do participativního rozpočtu zapojily prvně, dokazují, že občané se pro participaci dokáží nadchnout – ať už je ve hře 200 tisíc nebo 2 miliony.

O absolutním vítězi v Dolních Kounicích rozhodl těsný rozdíl dvou hlasů

„Mým cílem je, aby se vytratilo rozdělení na oni na úřadě a my občané,’’ zdůvodňuje nový projekt jeho koordinátor Petr Koťara. Jako radní se zásadním způsobem podílel na prosazení participativního rozpočtování. Radnice uvolnila na pilotní ročník z veřejného rozpočtu 200 tisíc korun.

Na předních příčkách hlasování se umístilo rozšíření místního hřiště vybavením pro děti a večerní nasvícení kaple sv. Antonína. Rozdíl mezi těmito návrhy byl pouhé dva hlasy, a proto se radnice rozhodla realizovat oba dva. 

Více informací o projektu Tvoříme Dolní Kounice

 

Tvoříme Jeseník má za sebou druhý ročník a participaci nově rozšiřuje i na školy

Hlasování do školního parlamentu

„Druhý ročník participativního rozpočtu měl mezi občany velký úspěch. Místní opět přišli s velmi zajímavými nápady, jak zlepšit své město, a poté se také zapojili do hlasování,“ řekl místostarosta Tomáš Vlazlo. Hlasování se zúčastnilo 700 občanů, což je o 217 více než v pilotním ročníku. 

Vítězem se stal nápad na vybudování nájezdu pro kočárky nad poliklinikou s podporou téměř 40 % hlasujících obyvatel.

Jelikož jsou radnice i občané s participativním rozpočtem spokojení, vyzkouší si ho příští rok i žáci na místní ZŠ Jeseník v podobě našeho Školního Pébéčka.

Více informací o projektu Tvoříme Jeseník

 

První ročník participativního rozpočtu v pražských Běchovicích rozdělil 2 miliony korun

Mezi čtrnácti návrhy se občané rozhodli pro obnovu cesty do Klánovic a pumptrack v parku Běchovice 2006.

Ptáte se, co je to pumptrack? Jedná se o uměle vytvořený uzavřený asfaltový okruh určený pro jízdu na kole, in-line bruslích, skateboardu či koloběžce, který je možné díky vytvořeným kopečkům (vlnám) a klopeným zatáčkám projíždět bez nutnosti šlapání nebo odrážení. Jízda na pumptracku si tak mohou užít sportovci napříč disciplínami i generacemi.

Realizaci nápadů plánuje radnice do dvou let. 

Více informací o projektu Nápad pro Běchovice

 
 
 

Autor: Ing. Zuzana Vališková Publikováno 25. 11. 2021 10:46
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP

Programový rámec Integrovaný regionální operační program zde.

Vyhlášení 1. výzvy IROP plánujeme na 09/2018. 

Aktualizované znění harmonogramu výzev IROP k 28. 6. 2018


Publikováno 11. 7. 2018 15:42
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Seznam přijatých žádostí - 1. výzva OP Zaměstnanost

V rámci výzvy č. 523 - Podpora prorodinných opatření - byla předložena 1 žádost o dotaci.

Jedná se o tento projekt - název žadatele: K-Klub-středisko volného času, Jičín, IČO: 71234918,

název projektu: Táborové aktivity v K-klubu   

 

V rámci výzvy č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání - nebyla předložena žádná žádost o dotaci


Publikováno 10. 7. 2018 22:51
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Seznam přijatých žádostí - 1. výzva PRV

V rámci 1. výzvy PRV byo předloženo celkem 9 žádostí o dotaci. Jedná se o 5 projektů do fiche č. 5, o 3 projekty do fiche č. 7 a o 1 projekt do fiche č. 8. Do fichí č. 1, 2, 3, 4 a 6 žádné projekty podány nebyly. Podstatná část alokace na výzvu zůstane nerozdělena mezi žadatele o dotaci.

Seznam přijatých žádostí - 1. výzva PRV


Publikováno 10. 7. 2018 22:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

První výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

Dne 28.3.2018 od 10 hodin budou vyhlášeny první výzvy k realizaci strategie a to z Operačního programu Zaměstnanost.

Podrobnosti najdete kliknutím na název výzvy.

Výzva č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání

Výzva č. 523 - Podpora prorodinných opatření


Publikováno 26. 3. 2018 4:44
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Mobilní aplikace Kozel Ovozel

Státní zemědělský intervenční fond představuje mobilní aplikaci pro školáky s názvem Kozel Ovozel Jedná se o edukativní aplikaci v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, která zábavnou formou rozšíří obzory dětí. Určena je především žákům 1. stupně základních škol, ale jako uživatelé jsou vítaní i starší žáci a rodiče.

Aplikace je ke stažení na portálech Google Play, App Store.

Více informací najdete zároveň na www.ovocedoskol.szif.cz.

Tisková zpráva zde.


Publikováno 17. 12. 2016 21:29
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Otevřené zahrady Jičínska - strategie rozvoje území - posun ve vyhlašování výzev k dotacím

Vážení členové a potenciální žadatelé o dotace v rámci strategie rozvoje území Otevřených zahrad Jičínska,
 
dovolujeme si Vás v předstihu informovat, že proces schvalování naší strategie rozvoje území nabral na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) výrazné zpoždění. Strategie byla podána ke schválení 31.3.2016 a k dnešnímu dni máme k dispozici teprve výsledek  hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. Toto hodnocení jsme podle nastavených podmínek měli původně obdržet už 26.5.2016. Tudíž již v této fázi nabralo hodnocení tři měsíce zpoždění. Kdyby byl pro další fází hodnocení harmonogram ze strany MMR dodržen, tak obdržíme 28.10.2016 připomínky k věcnému hodnocení strategie.  
 
Celkově bylo podáno od října 2015 do konce března 2016 ke schválení na MMR 165 strategií a nyní jsou pouze dvě strategie schválené. Průběh hodnocení strategií z dotazníkového šetření Národní sítě místních akčních skupin ČR u jednotlivých strategií a dodržování termínů ze strany MMR je v příloze tohoto emailu.
 
S ohledem na tyto informace musíme reálně konstatovat, že vyhlášení výzev k dotacím v letošním kalendářním roce 2016 je téměř nepravděpodobné. V optimistické variantě můžeme v tuto chvíli zvažovat vyhlášení výzev nejdříve v 1. čtvrtletí roku 2017 s tím, že by nemělo dojít k prodloužení doby realizace u projektů, jejichž vyúčtování bylo plánováno před 30.6.2018.  Za nastalé komplikace se omlouváme, ale není v našich možnostech proces schvalování strategie na MMR nijak urychlit. Bez schválení strategie nemůžeme žádnou výzvu k příjmu žádostí o dotace vyhlásit.
 
V současné době Vám můžeme nabídnout pouze dotační poradenství nebo Vám pomoci s přípravou žádosti o dotaci k již vyhlášeným výzvám z Programu rozvoje venkova, IROPu, OP Životní prostředí nebo OP Zaměstnanost. 
 
Uvažujete-li o projektech do oblasti vzdělávání dětí a mládeže, tak uvítáme vaše zapojení do realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín. Podrobnější informace Vám v případě vašeho zájmu rádi sdělíme nebo je naleznete na http://www.otevrenezahrady.cz/map  nebo na  http://map.otevrenezahrady.cz/.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný zbytek léta.

Autor: Kamila Kabelková Publikováno 3. 9. 2016 11:00
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Závěrečná zpráva k projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Na území regionu Otevřené zahrady Jičínska z. s. byl realizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Otevřené zahrady Jičínska se staly partnerem projektu.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platformy MAS.

Podrobnější popis aktivit a výstupů projektů naleznete na tomto odkazu: http://www.otevrenezahrady.cz/mezioobecni-spoluprace 

 

 Loga publicity - projekt SMS ČR


Publikováno 28. 11. 2015 20:00

Nové výzvy OPŽP 2014-2020

V rámci nyní vyhlášených nových výzev Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 je možné podávat žádosti do čtyř prioritních os, a to VODA (Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní), OVZDUŠÍ (Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech), ODPADY (Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika) a ENERGETICKÉ ÚSPORY (Energetické úspory). Termín pro předkládání žádostí je dle typu výzvy 5. 1. 2016, resp. 14. 10. 2016.

Přečtěte si více informací ohledně nových výzev a využijte služeb našeho poradenství.


Publikováno 26. 10. 2015 12:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář