Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > VÝZVY PRO ŽADATELE 2018 - 2022 > IROP

Výzvy Integrovaný regionální operační program - IROP

Programový rámec Integrovaný regionální operační program zde.

Aktualizované znění harmonogramu výzev IROP k 28. 6. 2018

Aktuální verze Interních postupů IROP podle, kterých se průběh výzvy, hodnocení projektů a jejich výběr řídí.

 

Přehled a dokumenty k vyhlášeným výzvám IROP 

Dne 1.11.2018 jsou vyhlášeny čtyři výzvy IROP -  1. výzva - Integrovaný záchranný systém - technika IZS, 2. výzva - Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání, 4. výzva - Rozvoj péče o zdraví - mobilní psychiatrické týmy a 6. výzva - Integrovaný záchranný systém - zodolnění stanic IZS.
Dne 5.11.2018 bude vyhlášena 3. výzva - Rozvoj sociálních služeb. 
Dne 15.11.2018 bude vyhlášena 5. výzva - Podpora sociálního bydlení

Pozn. Za číslem výzvy je uvedeno její věcné zaměření nikoliv oficiální název výzvy.

Příjem žádostí o dotaci u všech šesti výzev bude probíhat do 31.1.2019. Semináře pro žadatele o dotaci se uskuteční v druhé polovině listopadu. 

Forma a způsob podání žádosti o podporu: elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.czk podání žádosti o dotaci je potřeba platný elektronický podpis

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzev ŘO IROP: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy, podrobnější odkazy jsou uvedeny v textu výzvy.

1. výzva - Integrovaný záchranný systém - technika IZS

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 1

Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

2. výzva - Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 2

Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro ZŠ

Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro další vzdělávání (neformální a zájmové vzdělávání)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 MAS OZJ - Memorandum o spolupráci (vzor)

Strategický rámec Místního akčního plánu (MAP) pro ORP Jičín pro soulad projektů s výzvou

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

3. výzva - Rozvoj sociálních služeb

Vyhlášení výzvy dne 5.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 3

Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

4. výzva - Rozvoj péče o zdraví - mobilní psychiatrické týmy

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 4

Podklady pro hodnocení (obdoba osnovy studie proveditelnosti)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list  - nedoložen, nepodán žádný projekt do výzvy k hodnocení

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

5. výzva - Podpora sociálního bydlení

Vyhlášení výzvy dne 15.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 5

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Závazný vzor Čestného prohlášení

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti doplněná pro MAS

Kontrolní list - nedoložen, nepodán žádný projekt do výzvy k hodnocení

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

6. výzva - Integrovaný záchranný systém - zodolnění stanic IZS

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 6

Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele