image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
2
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Kotlíkové dotace Královéhradekého kraje
3
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
4
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
5
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
6
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
7
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
8
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
9
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
10
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
11
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
12
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
13
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Jičínské klicky
14
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
15
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
16
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Pozvánka na jarní konferenci Digitalizace procesů u zaměstnavatelů
17
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
18
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
19
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
20
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
21
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
22
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
23
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Dobročinná akce a jarní trhy
24
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
25
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Výzvy Integrovaný regionální operační program - IROP

Přehledové dokumenty ke stavu projektů: 

Přehled stavu projektu

Workflow

 

Programový rámec Integrovaný regionální operační program zde.

Aktualizované znění harmonogramu výzev IROP k 28. 6. 2018

Aktuální verze Interních postupů IROP podle, kterých se průběh výzvy, hodnocení projektů a jejich výběr řídí.

IROP - VYHLÁŠENÍ 10. výzvy: Otevřené zahrady Jičínska z.s. – IROP – Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení

Předkládání projektů do výzvy: 17. 10. 2021 - 19. 11. 2021. Alokace výzvy je 1,352 mil. Kč.

Text 10. výzvy

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Memorandum o spolupráci

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti - 10. výzva

Kontrolní list věcného hodnocení - 10. výzva 

IROP - VYHLÁŠENÍ 9. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Předkládání projektů do výzvy 21. 09. 2020 - 30. 11. 2020. Alokace výzvy je 3, 275 milionu Kč. 

Text 9. výzvy

Příloha č, 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení, že není třeba stavební povolení

Kontrolní list 9. výzva - věcné hodnocení

Kontrolní list 9. výzva - pro formální náležitosti a přijatelnost

Pozvánka na seminář pro žadatele  - seminář pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů se uskuteční ve středu 14. října 2020 od 9 hod. v přednáškové místnosti v muzejním nádvoří, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín. 

IROP - VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY - PODPORA SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU - ZODOLNĚNÍ STANIC IZS

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. 3. 2020 do 29. 5. 2020.

Text 8. výzvy

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list -_8. výzva - věcné hodnocení

Kontrolní list - 8. výzva - pro formální náležitosti a přijatelnost

 

IROP - VYHLÁŠENÍ 7. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Předkládání projektů do výzvy 7. 10. 2019 - 30. 11. 2019. Alokace výzvy je 13,5 milionu Kč. 

Text 7. výzvy

Příloha č, 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení, že není třeba stavební povolení

Kontrolni list -_7. výzva - věcné hodnocení

Kontrolni list - 7. výzva - pro formální náležitosti a přijatelnost

Seznam předložených projektů do 7. výzvy 


Přehled a dokumenty k vyhlášeným výzvám IROP 

Dne 1.11.2018 jsou vyhlášeny čtyři výzvy IROP -  1. výzva - Integrovaný záchranný systém - technika IZS, 2. výzva - Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání, 4. výzva - Rozvoj péče o zdraví - mobilní psychiatrické týmy a 6. výzva - Integrovaný záchranný systém - zodolnění stanic IZS.
Dne 5.11.2018 bude vyhlášena 3. výzva - Rozvoj sociálních služeb. 
Dne 15.11.2018 bude vyhlášena 5. výzva - Podpora sociálního bydlení

Pozn. Za číslem výzvy je uvedeno její věcné zaměření nikoliv oficiální název výzvy.

Příjem žádostí o dotaci u všech šesti výzev bude probíhat do 31.1.2019. Semináře pro žadatele o dotaci se uskuteční v druhé polovině listopadu. 

Forma a způsob podání žádosti o podporu: elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese mseu.mssf.czk podání žádosti o dotaci je potřeba platný elektronický podpis

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzev ŘO IROP: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy, podrobnější odkazy jsou uvedeny v textu výzvy.

Důležité vyjádření Centra pro regionální rozvoj pro žadatele a příjemce spojené se současnou epidemiologickou situací - ke stažení zde

Proces výběru projektů k 1. - 6. výzvě IROP

Seznam předložených projektů do výzev IROP

Zápis z jednání výběrové komise 29.4.2019

Zápis z jednání výběrové komise 15.5.2019

Seznam vybraných a náhradních projektů dle výsledku hodnocení

Zápis z jednání rady spolku 23.9.2019

 

1. výzva - Integrovaný záchranný systém - technika IZS

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 1

Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

2. výzva - Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 2

Text výzvy č. 2 - modifikace - navýšení alokace

Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro ZŠ

Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro další vzdělávání (neformální a zájmové vzdělávání)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 MAS OZJ - Memorandum o spolupráci (vzor)

Strategický rámec Místního akčního plánu (MAP) pro ORP Jičín pro soulad projektů s výzvou

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

3. výzva - Rozvoj sociálních služeb

Vyhlášení výzvy dne 5.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 3

Text výzvy č. 3 - modifikace - navýšení alokace

Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

4. výzva - Rozvoj péče o zdraví - mobilní psychiatrické týmy

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 4

Podklady pro hodnocení (obdoba osnovy studie proveditelnosti)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list  - nedoložen, nepodán žádný projekt do výzvy k hodnocení

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

5. výzva - Podpora sociálního bydlení

Vyhlášení výzvy dne 15.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 5

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Závazný vzor Čestného prohlášení

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti doplněná pro MAS

Kontrolní list - nedoložen, nepodán žádný projekt do výzvy k hodnocení

Prezentace ze semináře pro žadatele

6. výzva - Integrovaný záchranný systém - zodolnění stanic IZS

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 6

Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele