Fulltextové vyhledávání

Výzvy Integrovaný regionální operační program - IROP

Přehledové dokumenty ke stavu projektů: 

Přehled stavu projektu

Workflow

 

Programový rámec Integrovaný regionální operační program zde.

Aktualizované znění harmonogramu výzev IROP k 28. 6. 2018

Aktuální verze Interních postupů IROP podle, kterých se průběh výzvy, hodnocení projektů a jejich výběr řídí.

IROP - VYHLÁŠENÍ 10. výzvy: Otevřené zahrady Jičínska z.s. – IROP – Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení

Předkládání projektů do výzvy: 17. 10. 2021 - 19. 11. 2021. Alokace výzvy je 1,352 mil. Kč.

Text 10. výzvy

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Memorandum o spolupráci

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti - 10. výzva

Kontrolní list věcného hodnocení - 10. výzva 

IROP - VYHLÁŠENÍ 9. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Předkládání projektů do výzvy 21. 09. 2020 - 30. 11. 2020. Alokace výzvy je 3, 275 milionu Kč. 

Text 9. výzvy

Příloha č, 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení, že není třeba stavební povolení

Kontrolní list 9. výzva - věcné hodnocení

Kontrolní list 9. výzva - pro formální náležitosti a přijatelnost

Pozvánka na seminář pro žadatele  - seminář pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů se uskuteční ve středu 14. října 2020 od 9 hod. v přednáškové místnosti v muzejním nádvoří, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín. 

IROP - VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY - PODPORA SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU - ZODOLNĚNÍ STANIC IZS

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. 3. 2020 do 29. 5. 2020.

Text 8. výzvy

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list -_8. výzva - věcné hodnocení

Kontrolní list - 8. výzva - pro formální náležitosti a přijatelnost

 

IROP - VYHLÁŠENÍ 7. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Předkládání projektů do výzvy 7. 10. 2019 - 30. 11. 2019. Alokace výzvy je 13,5 milionu Kč. 

Text 7. výzvy

Příloha č, 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení, že není třeba stavební povolení

Kontrolni list -_7. výzva - věcné hodnocení

Kontrolni list - 7. výzva - pro formální náležitosti a přijatelnost

Seznam předložených projektů do 7. výzvy 


Přehled a dokumenty k vyhlášeným výzvám IROP 

Dne 1.11.2018 jsou vyhlášeny čtyři výzvy IROP -  1. výzva - Integrovaný záchranný systém - technika IZS, 2. výzva - Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání, 4. výzva - Rozvoj péče o zdraví - mobilní psychiatrické týmy a 6. výzva - Integrovaný záchranný systém - zodolnění stanic IZS.
Dne 5.11.2018 bude vyhlášena 3. výzva - Rozvoj sociálních služeb. 
Dne 15.11.2018 bude vyhlášena 5. výzva - Podpora sociálního bydlení

Pozn. Za číslem výzvy je uvedeno její věcné zaměření nikoliv oficiální název výzvy.

Příjem žádostí o dotaci u všech šesti výzev bude probíhat do 31.1.2019. Semináře pro žadatele o dotaci se uskuteční v druhé polovině listopadu. 

Forma a způsob podání žádosti o podporu: elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.czk podání žádosti o dotaci je potřeba platný elektronický podpis

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzev ŘO IROP: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy, podrobnější odkazy jsou uvedeny v textu výzvy.

Důležité vyjádření Centra pro regionální rozvoj pro žadatele a příjemce spojené se současnou epidemiologickou situací - ke stažení zde

Proces výběru projektů k 1. - 6. výzvě IROP

Seznam předložených projektů do výzev IROP

Zápis z jednání výběrové komise 29.4.2019

Zápis z jednání výběrové komise 15.5.2019

Seznam vybraných a náhradních projektů dle výsledku hodnocení

Zápis z jednání rady spolku 23.9.2019

 

1. výzva - Integrovaný záchranný systém - technika IZS

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 1

Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

2. výzva - Podpora vzdělávání pro ZŠ a neformální a zájmové vzdělávání

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 2

Text výzvy č. 2 - modifikace - navýšení alokace

Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro ZŠ

Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro další vzdělávání (neformální a zájmové vzdělávání)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 MAS OZJ - Memorandum o spolupráci (vzor)

Strategický rámec Místního akčního plánu (MAP) pro ORP Jičín pro soulad projektů s výzvou

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

3. výzva - Rozvoj sociálních služeb

Vyhlášení výzvy dne 5.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 3

Text výzvy č. 3 - modifikace - navýšení alokace

Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

4. výzva - Rozvoj péče o zdraví - mobilní psychiatrické týmy

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 4

Podklady pro hodnocení (obdoba osnovy studie proveditelnosti)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list  - nedoložen, nepodán žádný projekt do výzvy k hodnocení

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

5. výzva - Podpora sociálního bydlení

Vyhlášení výzvy dne 15.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 5

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Závazný vzor Čestného prohlášení

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti doplněná pro MAS

Kontrolní list - nedoložen, nepodán žádný projekt do výzvy k hodnocení

Prezentace ze semináře pro žadatele

6. výzva - Integrovaný záchranný systém - zodolnění stanic IZS

Vyhlášení výzvy dne 1.11.2018. Ukončení příjmu žádostí o dotaci 31.1.2019.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Text výzvy č. 6

Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list 

Prezentace ze semináře pro žadatele