image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty-archiv > STRATEGIE 2014 – 2020 > Realizované výzvy > OP Zaměstnanost

Výzvy Operační program Zaměstnanost 

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost - https://www.esfcr.cz/file/9002/)

Pravidla týkající se informování, komunikace a vizuální identity OP Zaměstnanost naleznete v kapitole 19 Obecné části pravidel pro příjemce.

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady - https://www.esfcr.cz/file/9003/

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Obvyklé ceny a mzdy platy platné od 052017

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP2014+

Pravidla zapojení MAS do OP Zaměstnanost při implementace strategií CLLD platná od 1.1. 2018 (verze 5) 

Pravidla zapojení MAS do OP Zaměstnanost při implementace strategií CLLD platná od 1.11. 2018 (verze 6) 

Strategie SCLLD Otevřené zahrady Jičínska - programový rámec OP Zaměstnanost

 

Zápis z výběrové komise a rady spolku  k výzvám OPZ č. 523, č. 869, č. 871; IROP výzva č. 7 a č. 8 a  OPŽP č. 081. 

Zápis z Výběrové komise z 18.6.2020 

Zápis z Rady spolku z 22.6.2020 - neplatné  

Zápis z Rady spolku z 26.2.2021 - platný

Seznam vybraných projektů 

Ukončené výzvy

Výzva č. 869 - Rozvoj sociálních služeb I - příjem žádostí do 30.6.2019

Text výzvy č. 869 - Rozvoj sociálních služeb I - původní

Text výzvy č. 869 - Rozvoj sociálních služeb I - k prodloužení příjmu žádostí

Text výzvy č. 869 - Rozvoj sociálních služeb I - k prodloužení data realizace

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Stanovy Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Příloha č. 5 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 6 – Údaje o sociální službě

Příloha č. 7 – Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 8 – Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 27. března 2019 od 9:00 hodin

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 870 - Rozvoj sociálního podnikání II - příjem žádostí do 30.5.2019

Text výzvy č. 870 - Rozvoj sociálního podnikání II

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Stanovy Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Příloha č. 3 – Podnikatelský plán

Příloha č. 4 – Finanční plán

Příloha č. 5 – Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 6 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Příloha č. 7 – Věcné zaměření aktivit - Integrační sociální podnik

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 27. března 2019 od 13:00 hodin

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 872 - Podpora prorodinných opatření II - příjem žádostí do 30.6.2019

Text výzvy č. 872 - Podpora prorodinných opatření II - původní

Text výzvy č. 872 - Podpora prorodinných opatření II - k prodloužení příjmu

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Stanovy Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 28. března 2019 od 13:00 hodin

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 871 - Podpora zaměstnanosti I - příjem žádostí do 30.4.2019

Text výzvy č. 871 - Podpora zaměstnanosti I

Text výzvy č. 871 - Podpora zaměstnanosti I - prodloužení data realizace

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Stanovy Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 28. března 2019 od 9:00 hodin

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání I - příjem žádostí do 26.6.2018

Text výzvy č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Stanovy Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Příloha č. 3 – Podnikatelský plán

Příloha č. 4 – Finanční plán

Příloha č. 5 – Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 6 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Seminář pro zájemce o dotaci k výzvě č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání se uskuteční dne 18.4.2018 v Pardubicích. Další podrobnosti a možnost přihlášení bude včas uvedena na webových stránkách, případně zájemcům zaslána na email. Jedná se o seminář pořádaný pro MAS i žadatele přes Národní síť MAS ČR pro více krajů společně.

Výzva č. 523 - Podpora prorodinných opatření I - příjem žádostí do 25.5.2018

Text výzvy č. 523 - Podpora prorodinných opatření

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Stanovy Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Příloha č. 3 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Seminář pro zájemce o dotaci k výzvě č. 523 - Podpora prorodinných opatření se uskuteční dne 26.4.2018 od 16 hod v přednáškové místnosti jičínského zámku.

Prezentace ze semináře pro žadatele