Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > VÝZVY PRO ŽADATELE 2018 - 2022 > OP Zaměstnanost

Výzvy Operační program Zaměstnanost - OP Zaměstnanost

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost - https://www.esfcr.cz/file/9002/)

Pravidla týkající se informování, komunikace a vizuální identity OP Zaměstnanost naleznete v kapitole 19 Obecné části pravidel pro příjemce.

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady - https://www.esfcr.cz/file/9003/

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Obvyklé ceny a mzdy platy platné od 052017

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP2014+

Pravidla zapojení MAS do OP Zaměstnanost při implementace strategií CLLD platná od 1.1. 2018 (verze 5) 

Strategie SCLLD Otevřené zahrady Jičínska - programový rámec OP Zaměstnanost

 

Výzva č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání

Text výzvy č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Stanovy Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Příloha č. 3 – Podnikatelský plán

Příloha č. 4 – Finanční plán

Příloha č. 5 – Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 6 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Seminář pro zájemce o dotaci k výzvě č. 501 - Rozvoj sociálního podnikání se uskuteční dne 18.4.2018 v Pardubicích. Další podrobnosti a možnost přihlášení bude včas uvedena na webových stránkách, případně zájemcům zaslána na email. Jedná se o seminář pořádaný pro MAS i žadatele přes Národní síť MAS ČR pro více krajů společně.

Výzva č. 523 - Podpora prorodinných opatření

Text výzvy č. 523 - Podpora prorodinných opatření

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Stanovy Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Příloha č. 3 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Seminář pro zájemce o dotaci k výzvě č. 523 - Podpora prorodinných opatření se uskuteční dne 26.4.2018 od 16 hod v přednáškové místnosti jičínského zámku.

Prezentace ze semináře pro žadatele