Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty > STRATEGIE 2009 – 2013 LEADER – MAS > Pro příjemce dotace

Informace a dokumenty pro příjemce dotace

  • Poté, co byl váš projekt vybrán, dojde k jeho registraci na SZIF, o čemž budete informováni a bude vám předán doklad o této registraci.
  • Z příjmu dotace plyne povinnost publicity projektu.
  • Váš projekt bude dále administrován MAS, z čehož Vám plynou povinnosti vůči vaší MAS (podávání hlášení o průběhu realizace vašeho projektu, dodržování pravidel publicity a propagace MAS a podob.).
  • Chybové hlášení SZIF přijde 35 dnů po registraci projektu. Máte 14 dní na doplnění a opravu podkladů. Nezapomeňte vystavit plnou moc k podání oprav, příp. k dalším úkonům souvisejícím s projektem, vašemu manažerovi MAS. Konečnou verzi projektu vypalte na CD.
  • V případě, že dojde ve vašem projektu ke změnám, jste povinni podat Hlášení o změnách, které předkládáte nejprve MAS, teprve pak je možné ho odeslat na SZIF.
  • Budete informováni o schválení projektu na SZIFu a o povinných přílohách, které dokládáte při podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
  • Nezapomeňte do 14 dnů od podpisu Dohody o poskytnutí dotace poslat kopii této Dohody své MAS.
  • Po ukončení realizace projektu podáte Žádost o proplacení.
  • Před proplacením proběhne cca do měsíce od podání Žádosti o proplacení kontrola na místě ze strany SZIFu.