Fulltextové vyhledávání

Vyúčtování: pro projekty 5. výzvy

Pokyny pro žadatele ke kontrole SZIF na místě po podání žádosti o proplacení a schválení hlášení o změnách

Jedná se o kontrolu skutečnosti na místě realizace projektu a opětovnou kontrolu již předložených dokladů při žádosti o proplacení.

Jste povinni předložit: 

  • faktury v originále včetně jejich příloh, platby a zaúčtování
  • doložit vlastnické vztahy k pozemkům, kde byl projekt realizován - list vlastnictví nebo nájemní smlouva (nájemní smlouva - minimálně od data podpisu dohody na dobu udržitelnosti projektu tj. 5 let)
  • od data registrace projektu do aktuálního dne vyjet z účetnictví výpis z účtu dotací, aby bylo zřejmé, že dotace není čerpána z jiných zdrojů duplicitně 
  • objednávky
  • prohlášení o shodě, souvisíli s projektem
  • Mějte připravený šanon s dokumenty k projektu, tak jak postupně probíhala realizace a s tím, co jste předkládali MAS.