Fulltextové vyhledávání

Publicita

Pravidla publicity LEADER

Propagace projektu :

  •  V tiskových zprávách a rozhovorech musíte uvádět, že projekt je financován EU z Programu rozvoje venkova - Leader a realizován s podporou Otevřených zahrad Jičínska. Na Vašich webových stránkách by měla být zmínka o projektu včetně log.

  • Na místě realizace projektu, jehož náklady přesahují 1 250 000,- Kč, musí být tabule s názvem a logy, nejlépe hned po zahájení prací.

    Požadavek na zajištění publicity vychází z pravidel Státního zemědělského intervenčního fondu.  Příjemce odpovídá za přiměřenou dostupnost a viditelnost informačních opatření. Pokyny pro příjemce k publicitě v plném znění naleznete zde: Pravidla_publicity platná_od 6.9.2012.

Informační tabule

Tabule je na daném místě umístěna po celou dobu udržitelnosti propagovaného projektu (tj.5 let). Minimální formát tabule je A3 (rozměry 297x420 mm). Materiál, ze kterého je tabule vyrobena, je voděodolný. Loga musejí zabírat minimálně 25% plochy tabule.

Informační tabule ve formátu MS .doc ke stažení.

 

 

Akce

  • 7. 11. - 9. 11. Konference PROPAMÁTKY o textilkách - Lomnice nad Popelkou

    Konference PROPAMÁTKY o textilkách nabízí bohatý odborný program. Setkání se uskuteční ve dnech 7.–9. listopadu ve stylových prostorách Továrny Mastných v Lomnici nad Popelkou. Hlavním konferenčním dnem je čtvrtek 8.11.2018. Odborný program nabídne zajímavé přednášky, prostor pro diskuze i regionálně zaměřené příspěvky. Včasná registrace za zvýhodněnou cenu je do 12.10.2018.