image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
2
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Kotlíkové dotace Královéhradekého kraje
3
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
4
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
5
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
6
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
7
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
8
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
9
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
10
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
11
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
12
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
13
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Jičínské klicky
14
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
15
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
16
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Pozvánka na jarní konferenci Digitalizace procesů u zaměstnavatelů
17
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
18
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
19
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
20
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
21
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
22
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
23
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Dobročinná akce a jarní trhy
24
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
25
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty-archiv > STRATEGIE 2014 – 2020 > Veřejné projednávání

Veřejné projednávání strategie

Zpracování strategie probíhalo postupně od října 2012 do března 2016. Důležitými milníky při tvorbě strategie byla veřejná projednávání:

1. veřejné projednávání - 20. 11. 2013 Střevač

2. veřejné projednávání - 25. 11. 2014 Střevač 

3. veřejné projednávání - 12. 01. 2016 Bukvice

4. veřejné projednávání - 04. 02. 2016 Bukvice

5. veřejné projednávání - 09. 02. 2016 Bukvice

 

1. veřejné projednávání - 20. 11. 2013 Střevač

Toto veřejné projednávání bylo uzavřením první fáze tvorby strategie, která proběhla v období říjen 2012 – květen 2013, kdy došlo ke sběru analytických dat v území. Připomínky a náměty, které zazněly na tomto setkání, byly využity při tvorbě strategie.

Pozvánka k veřejnému projednávání

Prezenční listina z veřejného projednávání

Prezentace k veřejnému projednávání

Podklady k formulaci VIZE strategie jako výsledek veřejného projednávání

Zápis z veřejného projednávání

Jičínský deník – 21.11.2013 – Soutěž na téma rozvoje měst a obcí ke strategii 2014 - 2020 - ke stažení zde

Jičínský deník – 11.12.2013 – Navrhněte další rozvoj MAS OZJ na období 2014 - 2020 - ke stažení zde

Fotografie

  

2. veřejné projednávání - 25. 11. 2014 Střevač 

Druhá fáze tvorby strategie proběhla od 01/2014 do 08/2014 – výstupem této fáze byla pracovní verze strategie z 29. 08. 2014, která svým obsahem odpovídala povinnému výstupu v rámci projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Otevřené zahrady Jičínska“, který byl financován z Operačního programu Technická pomoc. Tato fáze přípravy skončila veřejným projednáváním 25. 11. 2014. Připomínky a náměty byly využity a zapracovány do dokumentu strategie.

Pozvánka k veřejnému projednávání

Prezenční listina z veřejného projednávání

Prezentace k veřejnému projednávání

Zápis z veřejného projednávání

Jičínský deník – 21.11.2014 – Pozvánka na veřejné projednávání strategie 2014 -2020 - ke stažení zde

Fotografie

 

3. veřejné projednávání - 12. 01. 2016 Bukvice

Třetí fáze tvorby strategie probíhá v průběhu roku 2015 až do března 2016, kdy proběhla tři veřejná projednávání (12. 01. 2016, 04. 02. 2016 a 09. 02. 2016) a intenzivní jednání o podporovatelných projektových záměrech různých typů žadatelů a témat. Na tomto veřejném projednávání byly představeny podporovatelná témata, oprávnění žadatelé, podmínky přijatelnosti, indikátory z jednotlivých operačních programů -  IROP, PRV a OP Zaměstnanost.

Informace a prezentace k veřejnému projednávání jsou zde.

Pozvánka k veřejnému projednávání

Prezenční listina z veřejného projednávání

Zápis z veřejného projednávání

Fotografie

 

4. veřejné projednávání - 04. 02. 2016 Bukvice

Toto veřejné projednávání se podrobně věnovalo dotačním možnostem z Programu rozvoje venkova. Byl vyřešen poměr alokace finančních prostředků na jednotlivé fiche. Naplánován a projednán harmonogram výzev na období 2014 - 2020. V úvahu byly vzaty i dříve zjištěné projektové záměry od zemědělských podnikatelů, drobných podnikatelů a od obcí na pozemkové úpravy či lesní cesty.

Pozvánky a prezentace k veřejnému projednávání jsou zde.

Prezenční listina z veřejného projednávání

Zápis z veřejného projednávání

Fotografie bohužel nejsou

 

5. veřejné projednávání - 09. 02. 2016 Bukvice

Toto veřejné projednávání se podrobně věnovalo dotačním možnostem z IROP. Byl vyřešen poměr alokace finančních prostředků na jednotlivá opatření. Naplánován a projednán harmonogram výzev na období 2014 - 2020. V úvahu byly vzaty i dříve zjištěné projektové záměry od neziskových organizací, podnikatelům, obcí, příspěvkových organizací.

Výsledkem těchto tří veřejných projednání je výsledná struktura strategie, finanční plán a indikátory strategie. Dne 15. 03. 2016 byla strategie SCLLD MAS OZJ schválena členskou schůzí. Následně byla připravena a podána žádost o realizaci strategie prostřednictvím systému MS2014+. Připomínky a náměty, které zazněly na těchto setkáních, byly využity pro nastavení indikátorů jednotlivých programových rámců IROP, PRV a OP Zaměstnanost. 

Pozvánky a prezentace k veřejnému projednávání jsou zde.

Prezenční listina z veřejného projednávání

Zápis z veřejného projednávání

Fotografie