image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty-archiv > STRATEGIE 2014 – 2020 > Veřejné projednávání

Veřejné projednávání strategie

Zpracování strategie probíhalo postupně od října 2012 do března 2016. Důležitými milníky při tvorbě strategie byla veřejná projednávání:

1. veřejné projednávání - 20. 11. 2013 Střevač

2. veřejné projednávání - 25. 11. 2014 Střevač 

3. veřejné projednávání - 12. 01. 2016 Bukvice

4. veřejné projednávání - 04. 02. 2016 Bukvice

5. veřejné projednávání - 09. 02. 2016 Bukvice

 

1. veřejné projednávání - 20. 11. 2013 Střevač

Toto veřejné projednávání bylo uzavřením první fáze tvorby strategie, která proběhla v období říjen 2012 – květen 2013, kdy došlo ke sběru analytických dat v území. Připomínky a náměty, které zazněly na tomto setkání, byly využity při tvorbě strategie.

Pozvánka k veřejnému projednávání

Prezenční listina z veřejného projednávání

Prezentace k veřejnému projednávání

Podklady k formulaci VIZE strategie jako výsledek veřejného projednávání

Zápis z veřejného projednávání

Jičínský deník – 21.11.2013 – Soutěž na téma rozvoje měst a obcí ke strategii 2014 - 2020 - ke stažení zde

Jičínský deník – 11.12.2013 – Navrhněte další rozvoj MAS OZJ na období 2014 - 2020 - ke stažení zde

Fotografie

  

2. veřejné projednávání - 25. 11. 2014 Střevač 

Druhá fáze tvorby strategie proběhla od 01/2014 do 08/2014 – výstupem této fáze byla pracovní verze strategie z 29. 08. 2014, která svým obsahem odpovídala povinnému výstupu v rámci projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Otevřené zahrady Jičínska“, který byl financován z Operačního programu Technická pomoc. Tato fáze přípravy skončila veřejným projednáváním 25. 11. 2014. Připomínky a náměty byly využity a zapracovány do dokumentu strategie.

Pozvánka k veřejnému projednávání

Prezenční listina z veřejného projednávání

Prezentace k veřejnému projednávání

Zápis z veřejného projednávání

Jičínský deník – 21.11.2014 – Pozvánka na veřejné projednávání strategie 2014 -2020 - ke stažení zde

Fotografie

 

3. veřejné projednávání - 12. 01. 2016 Bukvice

Třetí fáze tvorby strategie probíhá v průběhu roku 2015 až do března 2016, kdy proběhla tři veřejná projednávání (12. 01. 2016, 04. 02. 2016 a 09. 02. 2016) a intenzivní jednání o podporovatelných projektových záměrech různých typů žadatelů a témat. Na tomto veřejném projednávání byly představeny podporovatelná témata, oprávnění žadatelé, podmínky přijatelnosti, indikátory z jednotlivých operačních programů -  IROP, PRV a OP Zaměstnanost.

Informace a prezentace k veřejnému projednávání jsou zde.

Pozvánka k veřejnému projednávání

Prezenční listina z veřejného projednávání

Zápis z veřejného projednávání

Fotografie

 

4. veřejné projednávání - 04. 02. 2016 Bukvice

Toto veřejné projednávání se podrobně věnovalo dotačním možnostem z Programu rozvoje venkova. Byl vyřešen poměr alokace finančních prostředků na jednotlivé fiche. Naplánován a projednán harmonogram výzev na období 2014 - 2020. V úvahu byly vzaty i dříve zjištěné projektové záměry od zemědělských podnikatelů, drobných podnikatelů a od obcí na pozemkové úpravy či lesní cesty.

Pozvánky a prezentace k veřejnému projednávání jsou zde.

Prezenční listina z veřejného projednávání

Zápis z veřejného projednávání

Fotografie bohužel nejsou

 

5. veřejné projednávání - 09. 02. 2016 Bukvice

Toto veřejné projednávání se podrobně věnovalo dotačním možnostem z IROP. Byl vyřešen poměr alokace finančních prostředků na jednotlivá opatření. Naplánován a projednán harmonogram výzev na období 2014 - 2020. V úvahu byly vzaty i dříve zjištěné projektové záměry od neziskových organizací, podnikatelům, obcí, příspěvkových organizací.

Výsledkem těchto tří veřejných projednání je výsledná struktura strategie, finanční plán a indikátory strategie. Dne 15. 03. 2016 byla strategie SCLLD MAS OZJ schválena členskou schůzí. Následně byla připravena a podána žádost o realizaci strategie prostřednictvím systému MS2014+. Připomínky a náměty, které zazněly na těchto setkáních, byly využity pro nastavení indikátorů jednotlivých programových rámců IROP, PRV a OP Zaměstnanost. 

Pozvánky a prezentace k veřejnému projednávání jsou zde.

Prezenční listina z veřejného projednávání

Zápis z veřejného projednávání

Fotografie