image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty-archiv > STRATEGIE 2009 – 2013 LEADER – MAS > Pro žadatele

Pro žadatele

Chcete dotace ?

Máte nějaký nápad, který by jste chtěli realizovat formou projektu s využitím dotací? ANO - NE

Logický rámec

Základní otázky a odpovědi

Jakým způsobem se podávají žádosti v Programu rozvoje venkova (PRV)?

 • Do osy IV Leader, v níž můžete u nás žádat, se žádost podává vytištěná a CD v sídle Místní akční skupiny (Veliš 40)

V jakém opatření programu EAFRD lze využít dotace na nákup strojů?

 • U osy IV. Leader lze zakoupit stroje související s údržbou zeleně v obci v rámci opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic a zemědělské stroje v rámci opatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.

Musí být stavební povolení již v době podání žádosti?

 • Ano, vyžaduje-li projekt stavební povolení, musí být při podání žádosti přiloženo platné stavební povolení, je povinnou přílohou.

Uvádějí se způsobilé výdaje s DPH nebo bez DPH?

 • Celkové výdaje se uvádějí u plátců i neplátců VŽDY s DPH. Způsobilé výdaje se u plátců uvádějí bez DPH, u neplátců s DPH. Do nezpůsobilých
  výdajů se u plátců uvádí DPH, u neplátců se nevyplňuje. Pro obce je DPH neuznatelným nákladem vždy. Výše dotace je určena ze způsobilých výdajů.

Podléhají dotace dani z příjmu?

 • Ano, dotace podléhají platným daňovým zákonům. Podrobné informace získáte na příslušném finančním úřadě.

Podle jakého systému jsou nastaveny výzvy v PRV?

 • Ministr zemědělství je vyhlašuje 3x ročně. Výzvy MAS jsou podle toho vyhlašovány v termínech leden-únor, duben-květen, srpen-září.

Jak dlouho po ukončení výzvy se dozvím, jak projekt dopadl?

 •  Žadatel se výsledek výzvy dozví do pěti pracovních dnů od schválení výběru Programovým výborem MAS. Pokud projekt nesplní kritéria formálních náležitostí nebo přijatelnosti, dozví se žadatel tuto skutečnost cca do 14 dnů po ukončení příjmu žádostí.

Jsou rozpočty projektů nějak omezené či jinak limitované?

 • Každá oblast podpory má svou spodní mez, pod níž nesmí klesnout výše celkových způsobilých výdajů. Ta je u projektů PRV Leader 50.000,- Kč.
  Zároveň jsou omezeny výdaje na technickou dokumentaci (max. 80.000,-Kč) a některé další položky jsou v jednotlivých opatřeních limitovány, např. pro jednotlivé typy techniky na údržbu zeleně, nákup pozemků a staveb, propagace projektu apod. Výdaje musejí být přiměřené předmětu čerpání dotace.

Může být žadatelem obec zastoupená svou příspěvkovu organizací?

 • Ano.

 Je nutné oznamovat i malé změny v projektu?

 • Ano. Veškeré změny musi potvrdit RO SZIF. Hlášení o změnách musí potvrdit MAS Otevřené zahrady Jičínska.

Jakým způsobem budou projekty financovány?

 • Projekty budou financovány zpětně po ukončení projektu a na základě žádosti o proplacení.

Může žadatel podat více projektů v jedné výzvě?

 • Ano. V každé fichi však maximálně jednu, vyjma fiche 1.

Může být projekt opakovaně podán do dalších výzev?

 • Ano, pokud žadatel ve výzvě neuspěje, může podat žádost o podporu projektu v některé z dalších výzev. Je však nutné přepracovat žádost, lze však využít již zpracované povinné přílohy, neváže-li se k nim omezená doba platnosti.

Může být projekt zpracován a administrován jiným subjektem, než je žadatel?

 • Ano. Ale zodpovědnost za projekt nese žadatel. Jiným subjektem nesmí být MAS Otevřené zahrady Jičínska.

Odkdy se počítá udržitelnost projektu?

 • Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podání Žádosti o proplacení.Po tuto dobu žadatel/příjemce splňuje definici příjemce, dodržuje podmínky pravidel i podmínky MAS a využívá prostředky dotace k účelům, ke kterým byly schváleny. Výjimku tvoří vzdělávací akce a exkurze, kde udržitelnost končí s provedením akce.