image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE IROP - Cestovní ruch, IROP - Veřejná prostranství a IROP - Kultura
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty > Projekty

Projekty

 • Operační program zaměstnanosti

  Aktivizační aktivity Otevřené zahrady Jičínska z. s.

  Projekt Aktivizační aktivity Otevřené zahrady Jičínska z. s. je projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost +

  Realizace projektu probíhá od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2026. 

  Projekt je zaměřen na více aktivit. Jedná se o:
  1. vzdělávací workshopy a akce primárně pro seniory,
  2. komunitní venkovské tábory,
  3. aktivity pro usnadnění návratu nebo uplatnění na trhu práce,
  4. terapeutickou skupinu pro děti a dospívající se sebepoškozujícími sklony.

  Na projektu spolupracují Otevřené zahrady Jičínska z. s. a Pomocné ruce, z.s.

   Plakát

 • Projekty spolupráce 2010-2012

   

  Projekty podané v 19. kole příjmu Žádostí o dotaci

  Projekty nebyly bohužel vybrány k podpoře dotací od SZIF.


  • Greenway Mrlina: KMAS - Otevřené zahrady Jičínska, PMAS - Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s., MAS Podlipansko, o.p.s., Obecně prospěšná společnost pro Český ráj. Anotace projektu: Předmětem projektu je vytvořit vyhledávací studii "Greenway Mrlina" k vybudování a vyznačení cyklotrasy podél řeky Mrliny. Zároveň s tím se pro cyklisty propojí města Jičín a Nymburk. Říčka Mrlina pramení na Jičínsku a v Nymburce se vlévá do Labe. Její tok propojuje území všech čtyř zapojených MAS. Trasa podél Mrliny bude navazovat na Labskou stezku a propojovat ji se stezkami v Českém ráji. Vyznačí se vycházkové okruhy po zajímavých místech v Jičíně a v Nymburce s info letákem. Bude oživena velmi atraktivní a doposud málo turisticky využívaná oblast podél Mrliny, kde je krásná krajina a četné kulturní památky. Vznikne infomapa s tipy na výlet v tištěné i elektronické formě. Na území každé MAS se každoročně uskuteční 1 akce pro veřejnost.
  • Obce pro mládež: KMAS - Otevřené zahrady Jičínska, PMAS - Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Anotace projektu: Předmětem projektu je zvýšení občanské vybavenosti a zvýšení kvality zázemí pro vzdělávací aktivity pro mládež v obcích na území zapojených MAS Otevřené zahrady Jičínska a  Mladoboleslavský venkov, které nemají optimální zázemí a vybavení ke své činnosti. Realizací projektu dojde k posílení absorpční kapacity místních škol a pro zvyšující počet mládeže v obcích se zvýší možnosti pro kvalitnější trávení volného času.

  Podpořené projekty spolupráce


  "Venkov v záři reflektorů"

  Projekt nebyl vybrán k podpoře od SZIF.


  V úterý 27. 3. 2012 byl v Praze registrován na CP SZIF nový projekt spolupráce na podporu divadelních, tanečních a pěveckých spolků na území MAS OZJ, LAG Podralsko a MAS Turnovsko.
  V rámci projektu budou materiálně a technicky vybaveny spolky, které se do projektu spolupráce přihlásily, a uskuteční se řada společenských a kulturních akcí, jichž se zúčastní právě tyto spolky z území tří MAS.

  Partnery projektu jsou:

  • KZMJ (Jičín)
  • K-klub (Jičín)
  • Organum cantate (Jičín)
  • Agentura nahoru - dolů (Jičín)
  • LD Martínek (Libáň)
  • Obec Češov
  • Bozděch (Libáň)
  • Jizeran (Rakousy)
  • Divadelní spolek Johan (Přepeře)
  • Sláva předkům (Bělá pod Bezdězem)
  • Mažoretky Dubá 

  Celkové náklady projektu dosahují 2 mil. Kč, z nichž je pro MAS OZJ požadováno 1,5 mil. Kč.

 • Provoz MAS IROP - SC 4.2

  Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem "Otevřené zahrady Jičínska z. s. - zlepšení řídících a administrativních schopností v období 2014+", registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008909, na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

  Loga IROP a MMR.png

  Základní informace o projektu

  Číslo a název programu:                  06 Integrovaný regionální operační program
  Číslo a název prioritní osy:               06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
  Číslo a název investiční priority:       06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje               
  Číslo a název tematického cíle:       TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
  Číslo a název specifického cíle:       06.4.59.4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

  Název výzvy:                                    6. výzva v IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2
  Registrační číslo:                              CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008909
  Celkový rozpočet:                            12 099 569,00  Kč
  Příspěvek EU:                                   11 494 590,55 Kč
  Vlastní zdroje financování:                    604 978,45 Kč
  Doba realizace projektu:                  1.12. 2015 - 31.12. 2023

  Anotace projektu:

  Projekt má zajistit řídící a administrativní schopnosti spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. MAS bude moci  zabezpečit přípravu, propagaci, realizaci  a evaluaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zkratka SCLLD) pro období  2014 - 2023 na území své působnosti. Kancelář a její zaměstnanci budou schopni konzultovat projektové záměry k naplnění SCLLD, administrovat výzvy, hodnotit projekty, monitorovat plnění SCLLD, reagovat na změny, provádět evaluaci a komunikovat s řídícími orgány. MAS bude propagovat SCLLD a aktualizovat ji.

  Aktivity projektu:

  1. Přípravné a podpůrné činnosti - příprava strategie, dokumentů MAS, vzdělávání pracovníků MAS
  2. Provozní činnost Realizace strategie - příprava výzev, vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr  projektů, monitorování a evaluace strategie CLLD
  3. Animace strategie SCLLD a animace škol a školských zařízení 
 • Meziobecní spolupráce Projekt MAS ČR

  Projekt MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ - výstupem projektu je Strategie spolupráce obcí

  Aktivity a harmonogram projektu

  1. setkání starostů - 23.02.2015

  2. setkání starostů - 22.09.2015 

  Informace o Sdružení místních samospráv Česká republiky

   

  Aktivity a harmonogram projektu

  Místní akční skupina Otevřené zahrady Jičínska z. s. aktivně spolupracuje, je partnerem při realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  V rámci MAS OZJ je do projektu zapojeno 38 obcí v okresu Jičín. Tyto obce tvoří zájmové území MAS OZJ.

  Projekt má název MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Předkladatelem projektu je Sdružení místních samospráv (SMS) a projekt je podpořen dotací v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Koordinátory aktiv toho projektu v území je MAS OZJ.

  Celkově v rámci ČR je pak do projektu zapojeno 1 903 obcí v 10 krajích, prostřednictvím 72 MAS.

  Konkrétněji se budeme společně zabývat hledáním řešení např. na některou z těchto otázek:

  • Jaká jsou pro obyvatele ve Vaší obci důležitá protipovodňová opatření? Je výhodné společně hledat řešení k zajištění protipovodňových opatření?
  • Chcete prostřednictvím spolupráce obcí udržet ZŠ a MŠ v obcích?
  • Máte na Vaši ZŠ potíže sehnat pedagoga na odborné předměty? Proč nevyužít jiného pedagoga z jiné školy z území MAS, který by mohl vyučovat tyto předměty na více školách?
  • Vidíte výhody ve spolupráci mezi obcemi při koordinaci sběru a likvidace odpadů v rámci obcí na území MAS?
  • Chcete hledat společně řešení dopravy ze spádových oblastí k lepšímu přepravování osob, které si díky omezeným možnostem raději hledají bydlení ve městech?
  • Máte zájem se společně podílet na větší propagaci místních podnikatelů a využívat služby na našem území, o kterých dosud nevíte a tak směřovat k lepšímu rozvoji podnikatelů a řemesel nejen v obci?

  Na tyto a mnohé další problémy jsme připraveni s Vámi hledat konkrétní řešení a předávat Vám informace, jak daný problém řeší jiné obce na území ČR. Naší snahou je Vám práci starosty maximálně usnadnit a zjednodušit.

  V rámci projektu vznikne (výstupy projektu jsou):

  a)    Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS
  b)    Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy
  c)    Koncepční návrh legislativního řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS
  d)    Zásobník dobré praxe - kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU
  e)    Dodatek ke strategii MAS OZJ pro období 2014 – 2020 věnující se meziobecní spolupráci na platformě MAS.

  Výstupy tohoto projektu mají za cíl:
  a)    Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy,
  b)    Snížit finanční nároky na chod administrativy,
  c)    Zvýšit výkonnost a kvalitu prováděných věcných agend úřadu při využití aplikace moderních metod,
  d)    Prezentaci kladných příkladů společné praxe ve spolupráci obcí
  e)    Zlepšovat horizontální komunikaci (výměnu informací) mezi pracovníky ve veřejné správě na stejné pozici

  Témata pro spolupráci mezi obcemi na území MAS OZJ jsou následující:

  • Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení
  • Regionální školství
  • Zaměstnanost

   Harmonogram realizace projektu

  Představení projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ a výběr témat ke spolupráci obcí v rámci území MAS OZJ

   10/2014 – 12/2014

  Workshop pro starosty zapojených obcí

   31.01.2015 Hradec Králové

  Setkání starostů z území MAS OZJ - 23.2.2015 Střevač - účast p.Chmela

   23.02.2015 Střevač

  Studie současného stavu fungování veřejné správy v obcích a případný návrh pro efektivnější výkon

   02/2015 – 04/2015

  Zpracovávání Metodiky meziobecní spolupráce a její aplikace do strategie MAS OZJ

   02/2015 – 05/2015

  Vypracování Koncepčního návrhu legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu na základě meziobecní spolupráce v rámci MAS

   04/2015 – 08/2015

  Zpracování a vydání Zásobníku dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU

   04/2015 – 08/2015

  Setkání starostů z území MAS OZJ

   22.09.2015 Střevač

  Strategie spolupráce obcí MAS OZJ  30.10.2015

  Workshop pro starosty zapojených obcí a závěrečná konference na téma MAS jako nástroj meziobecní spolupráce

   18.11.2015 České Heřmanice

   

  1. setkání starostů 

  Pozvánka na setkání starostů 23.02.2015

  Prezenční listina ze setkání starostů 23.02.2015

  Zápis se setkání starostů ze dne 23.2.2015 

  Fotogalerie

   

  2. setkání starostů

  Pozvánka na setkání starostů 22.09.2015

  Prezenční listina ze setkání starostů 22.09.2015

  Zápis ze setkání starostů ze dne 22.09.2015

  Fotogalerie

  Pakt o spolupráci

  Výsledné znění strategie spolupráce obcí

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika


  Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

  Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

   Motto SMS ČR: „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

  Poslání a cíle SMS ČR.

  Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.

  Přeji si dostávat novinky SMS ČR formou e-mailu. Registrace zdarma.

  Informace pro členy SMS ČR.

  Chci se stát členem SMS ČR.

   

  Loga publicity - projekt SMS ČR

 • Krajská spolupráce

  Projekt Spolupráce MAS v Královéhradeckém kraji 2014 - 2015

  Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji

  Od září 2014 probíhá projekt spolupráce KS MAS KHKS názvem „Uplatňování principu Leader v Královéhradeckém kraji“, kde je zapojeno 14 MAS z Královéhradeckého kraje. Výsledkem projektu bude společná doporučující metodika o uplatňování metody Leader v jednotlivých MAS na území Královéhradeckého kraje s využitím zkušeností za období 2007 - 2013. Projekt byl zahájen v 09/2014, v 01/ 2015 byla podána žádost o dotaci a projekt je připraven k vyúčtování dne 9. 6. 2015. Výsledkem projektu je společná metodika o principech metody Leader.

  Výsledná metodika ve verzi pro web ke stažení: Metodika PS KS MAS -LEADER - web

  Výsledná metodika ve verzi pro tisk ke stažení: Metodika PS KS MAS - LEADER - tisk

   

  Leader to je propojování akcí hospodářského rozvoje venkova neboli propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova.

  LEADER je založen na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, má výrazně decentralizované řízení i financování (sami zástupci místních organizací si určují, na které aktivity se zaměří). Program je v podstatě otevřená metoda k rozvoji regionu. Za metodou samozřejmě nutně směřují prostředky na rozvoj, i když ty již s různými prioritami v různých obdobích. Metoda LEADER se opírá o přístup "zdola nahoru". To znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé žijící ve vymezeném území společně určí jako prioritu a také jednotlivě realizují. Principem je tedy propojení lidských a jiných kapacit daného území, vytvoření společné strategie a společné rozhodování. Podstatné je partnerství a spolupráce v regionu, kterého se účastní jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové organizace. LEADER byl vytvořen na podporu místního partnerství a dlouhodobého rozvoje potenciálu rozvoje venkova, podporuje uplatňování integrovaných, místních a specificky zaměřených strategií trvale udržitelného rozvoje, podporuje spolupráci, výměnu zkušeností mezi regiony, inovativní přístupy a nové formy zlepšování kvality života a místní produkci.