image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE IROP - Cestovní ruch, IROP - Veřejná prostranství a IROP - Kultura
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty > Aktivity a projekty-archiv > Projekty spolupráce > Meziobecní spolupráce - Projekt SMS ČR

MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE - projekt SMS ČR

Projekt "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ - výstupem projektu je Strategie spolupráce obcí

Aktivity a harmonogram projektu

1. setkání starostů - 23.02.2015

2. setkání starostů - 22.09.2015 

Informace o Sdružení místních samospráv Česká republiky

 

Aktivity a harmonogram projektu

Místní akční skupina Otevřené zahrady Jičínska z. s. aktivně spolupracuje, je partnerem při realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci MAS OZJ je do projektu zapojeno 38 obcí v okresu Jičín. Tyto obce tvoří zájmové území MAS OZJ.

Projekt má název MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Předkladatelem projektu je Sdružení místních samospráv (SMS) a projekt je podpořen dotací v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Koordinátory aktiv toho projektu v území je MAS OZJ.

Celkově v rámci ČR je pak do projektu zapojeno 1 903 obcí v 10 krajích, prostřednictvím 72 MAS.

Konkrétněji se budeme společně zabývat hledáním řešení např. na některou z těchto otázek:

  • Jaká jsou pro obyvatele ve Vaší obci důležitá protipovodňová opatření? Je výhodné společně hledat řešení k zajištění protipovodňových opatření?
  • Chcete prostřednictvím spolupráce obcí udržet ZŠ a MŠ v obcích?
  • Máte na Vaši ZŠ potíže sehnat pedagoga na odborné předměty? Proč nevyužít jiného pedagoga z jiné školy z území MAS, který by mohl vyučovat tyto předměty na více školách?
  • Vidíte výhody ve spolupráci mezi obcemi při koordinaci sběru a likvidace odpadů v rámci obcí na území MAS?
  • Chcete hledat společně řešení dopravy ze spádových oblastí k lepšímu přepravování osob, které si díky omezeným možnostem raději hledají bydlení ve městech?
  • Máte zájem se společně podílet na větší propagaci místních podnikatelů a využívat služby na našem území, o kterých dosud nevíte a tak směřovat k lepšímu rozvoji podnikatelů a řemesel nejen v obci?

Na tyto a mnohé další problémy jsme připraveni s Vámi hledat konkrétní řešení a předávat Vám informace, jak daný problém řeší jiné obce na území ČR. Naší snahou je Vám práci starosty maximálně usnadnit a zjednodušit.

V rámci projektu vznikne (výstupy projektu jsou):

a)    Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS
b)    Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy
c)    Koncepční návrh legislativního řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS
d)    Zásobník dobré praxe - kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU
e)    Dodatek ke strategii MAS OZJ pro období 2014 – 2020 věnující se meziobecní spolupráci na platformě MAS.

Výstupy tohoto projektu mají za cíl:
a)    Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy,
b)    Snížit finanční nároky na chod administrativy,
c)    Zvýšit výkonnost a kvalitu prováděných věcných agend úřadu při využití aplikace moderních metod,
d)    Prezentaci kladných příkladů společné praxe ve spolupráci obcí
e)    Zlepšovat horizontální komunikaci (výměnu informací) mezi pracovníky ve veřejné správě na stejné pozici

Témata pro spolupráci mezi obcemi na území MAS OZJ jsou následující:

  • Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení
  • Regionální školství
  • Zaměstnanost

 Harmonogram realizace projektu

Představení projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ a výběr témat ke spolupráci obcí v rámci území MAS OZJ

 10/2014 – 12/2014

Workshop pro starosty zapojených obcí

 31.01.2015 Hradec Králové

Setkání starostů z území MAS OZJ - 23.2.2015 Střevač - účast p.Chmela

 23.02.2015 Střevač

Studie současného stavu fungování veřejné správy v obcích a případný návrh pro efektivnější výkon

 02/2015 – 04/2015

Zpracovávání Metodiky meziobecní spolupráce a její aplikace do strategie MAS OZJ

 02/2015 – 05/2015

Vypracování Koncepčního návrhu legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu na základě meziobecní spolupráce v rámci MAS

 04/2015 – 08/2015

Zpracování a vydání Zásobníku dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU

 04/2015 – 08/2015

Setkání starostů z území MAS OZJ

 22.09.2015 Střevač

Strategie spolupráce obcí MAS OZJ  30.10.2015

Workshop pro starosty zapojených obcí a závěrečná konference na téma MAS jako nástroj meziobecní spolupráce

 18.11.2015 České Heřmanice

 

1. setkání starostů 

Pozvánka na setkání starostů 23.02.2015

Prezenční listina ze setkání starostů 23.02.2015

Zápis se setkání starostů ze dne 23.2.2015 

Fotogalerie

 

2. setkání starostů

Pozvánka na setkání starostů 22.09.2015

Prezenční listina ze setkání starostů 22.09.2015

Zápis ze setkání starostů ze dne 22.09.2015

Fotogalerie

Pakt o spolupráci

Výsledné znění strategie spolupráce obcí

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika


Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

 Motto SMS ČR: „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

Poslání a cíle SMS ČR.

Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.

Přeji si dostávat novinky SMS ČR formou e-mailu. Registrace zdarma.

Informace pro členy SMS ČR.

Chci se stát členem SMS ČR.

 

Loga publicity - projekt SMS ČR