Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty > STRATEGIE 2014 – 2020 > Pracovní verze Strategie

PRACOVNÍ VERZE STRATEGIE ZE DNE 1.3. 2016

Pracovní verze Strategie ze dne 10.02.2015

Zde pro vaši informovanost zveřejňujeme pracovní verzi strategie ze dne 10.02.2015. 
Jedná se o pracovní verzi strategie ze dne 29.8.2014 po vypořádání zaslaných připomínek.
Vypořádání zaslaných připomínek je zde 

Pracovní verze Strategie ze dne 29.08.2014

Zde pro vaši informovanost zveřejňujeme pracovní verzi strategie ze dne 29.08.2014 a žádáme Vás o zasílání Vašich připomínek k analytické i návrhové části strategie. Jedná se o pracovní verzi strategie pro potřeby Operačního programu Technická pomoc a veřejné připomínkovací řízení. 

Vaše připomínky a návrhy nám zasílejte na email otevrenezahrady@seznam.cz do 30.09.2014 formou vyplnění připomínkového listu. O způsobu vypořádání vašich připomínek Vás budeme informovat.

Děkujeme za Vaši spolupráci při tvorbě strategie.

Zajímá-li Vás rozvoj území v jiných obcích najdete strategie jiných MAS zde: http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS.

Pracovní verze Strategie ze dne 04.08.2014

Tvorba Strategie pro období 2014 - 2020 pokročila do další fáze zpracování. Zde pro vaši informovanost zveřejňujeme pracovní verzi ze dne 4.8.2014 a žádáme Vás o zasílání Vašich připomínek k analytické i návrhové části strategie. 

Vaše připomínky a návrhy nám zasílejte na email otevrenezahrady@seznam.cz formou vyplnění připomínkového listu. O způsobu vypořádání vašich připomínek Vás budeme informovat.

Děkujeme za Vaši spolupráci při tvorbě strategie.

 

Pracovní Verze strategie Ze dne 18.11.2013

ANALYTICKÁ ČÁST STRATEGIE

Zpracované analytické podklady ze swot analýz v obcích a z dotazníkového šetření naleznete zde: Analytická část strategie území MAS OZJ

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE

Východiska, vize, mise a principy, priority, cíle, opatření naleznete zde: Strategická část 

Strategie území MAS OZJ

Inspirace k inovacím pro vaše projektové záměry naleznete zde.

Programovou část strategie tvoří  přehled připravovaných operačních programů, jejich prioritní osy a specifické cíle. V tomto dokumentu nejsou uváděny operační programy Doprava a Rybářství, které se území MAS OZJ nedotýkají. - Programová část strategie území MAS OZJ.

Podrobný přehled operačních programů pro období 2014 -2020, dle stavu k 30.9.2013,  s uvedením prioritních os, investičních priorit, specifických cílů i s uvedením příkladů dotacemi podporovaných aktivit dle dostupných pracovních verzí programových rámců naleznete zde: Přehled operačních programů pro období 2014-2020.