Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty > Projekty spolupráce > Projekty spolupráce 2010 - 2012 > Venkov za sportem

Venkov za sportem


Souhrnná zpráva

Od března 2011 do srpna 2011 probíhala v obci Veliš výstavba přístavby k budově místního kulturního domu. Závěrečná kontrolní prohlídka byla pracovníkem stavebního úřadu v Jičíně provedena dne 16. 8. 2011. Kolaudační souhlas s užíváním stavby "Přístavba sociálního zařízení a klubovny sportoviště" ve Veliši č.p. 11 byl vydán dne 7.9.2011. 26.9. 2011 mohla koordinační MAS Šipka z Pelhřimova podat vyúčtování za svoji část projektu spolupráce na RO SZIF v Brně a následně dne 6.10. 2011 podala vyúčtování své části projektu MAS Otevřené zahrady Jičínska na RO SZIF Hradec Králové. Dne 9. 11. 2011 proběhla fyzická kontrola pracovníky SZIF Hradec Králové na Veliši. Kontrola analytického oddělení SZIF probíhala v lednu 2012. V únopru 2012 byla složka poslána do CP SZIF v Praze.

Projekt spolupráce byl proplacen dne 28. 2. 2012.

Mgr. Kamila Kabelková, manažerka MAS OZJ


MAS Šipka - projekt "Venkov za sportem"

Místní akční skupina Šipka a Otevřené zahrady Jičínska společně připravily podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013, Opatření IV.2.1. záměr a) Realizace projektů národní spolupráce. Projekt "Venkov za sportem" si klade za cíl v rámci spolupráce mezi místními akčními skupinami podpořit sportovní a kulturní vyžití na venkově prostřednictvím výstavby multifunkčního sportovního hřiště v Kojčicích u Pelhřimova a zázemí pro sportovní, kulturní a spolkové akce ve Veliši.

Zápis z komunitního plánování, které se konalo 19. 5. 2010

Nový web projektu

Dne 10.3. 2011 byla spuštěna webová prezentace Projektu spolupráce "Venkov za sportem".


Schválení projektu

Dne 19. 11. 2010 byl schválen a vybrán k podpoře projekt spolupráce s MAS Šipka.