Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty > Projekty spolupráce > Projekty spolupráce 2010 - 2012 > Kumštýři na horách i v kraji

Kumštýři na horách i v kraji

V zájmových území zapojených místních akčních skupin působí řada divadelních spolků, které vystupují pouze lokálně a ke své činnosti nemají vhodné technické a materiální zázemí. V území obou MAS chybí i odpovídající vybavení k pořádání hudebních akcí. Účelem projektu je tedy zapojení partnerů z řad neziskových organizací a společenských klubů a rozšíření jejich stávajících aktivit, vytvoření nových tradic, podpora jejich činnosti vytvořením vhodného zázemí a vznik partnerství mezi spolky z různých lokalit, podpora širšího povědomí o činnosti výše zmíněných spolků, čímž dojde k podpoře a zvýšení rozmanitosti kulturního života ve venkovských oblastech, určeného všem věkovým kategoriím.  


Realizací projektu Spolupráce dojde k:

  1. vybavení divadelních spolků, které je potřebné pro jejich činnost a zvýšení kvality diváckého zážitku (osvětlovací a ozvučovací technika, renovace kulis a loutek, vybavení sálu)
  2. propagaci spolků i mimo vlastní území MAS
  3. společnému setkávání spolků z různých destinací, které přináší výměnu zkušeností, inspiraci, překročení vlastních "hranic", prezentace spolků z Jičínska na Tanvaldsku (v Jiřetíně, Josefově Dole a v Tanvaldu) a prezentace tanvaldských spolků na Jičínsku (v Jičíně, Libáni, Češově)
  4. zkvalitnění zázemí pro konání hudebních akcí, které se budou konat v Zelenecké Lhotě (Záhubách) a v Jiřetíně.
  5. podpoře spolků, čím chce projekt přispět ke zvýšení zájmu o činnosti ve spolcích a mít pozitivní dopad na kulturní život daného místa i regionu působnosti MAS.
  6. oslovení dalších potencionálních návštěvníků z řad dětí a dospělých, kteří by bez pestré nabídky divadelních a hudebních aktivit jednotlivá místa realizace projektu nenavštívili.

Partneři projektu