image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Soutěž o ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+
Buďte inspirací 2024
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
28
Soutěž o ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+
Buďte inspirací 2024
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
29
Soutěž o ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+
Buďte inspirací 2024
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
30
Soutěž o ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+
Buďte inspirací 2024
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
31
Soutěž o ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+
Buďte inspirací 2024
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
1
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
2
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
3
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
4
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
5
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
Vzděláváním o agrolesnictví proti změně klimatu
6
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
7
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
8
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
9
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
10
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
11
Pozvánka na konferenci "Příležitosti pro region"
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
12
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
13
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
14
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
Poznej zajímavé lidi
15
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
Poznej zajímavé lidi
16
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
Poznej zajímavé lidi
17
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
18
Podpůrná skupina pro kluky a holky od 12 do 18 let
2. Výzva Otevřené zahrady Jičínska - OP TAK - Podpora podnikání: digitalizace a robotizace
19 20
Pozvánka na Tematický den v rámci projektu
Online seminář pro žadatele do výzev Cestovní ruch
21 22 23
Festival Královéhradeckého kraje
24 25 26 27
Koncepční přístup k péči o veřejnou zeleň v obcích
28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání ve vaší obci!

Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání ve vaší obci!Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání ve vaší obci!

Nadace VIA ve spolupráci s Českou spořitelnou nabízí až půl milionu na přeměnu veřejného prostoru těm, kdo chtějí propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce. 

Obce do 5000 obyvatel nebo neziskové organizace mohou zažádat o grant v rámci programu Dokážeme víc, který podporuje sousedské projekty. Žádost je možné podat od 16. ledna do 13. března 2023, na realizaci budou vybrané projekty mít 18 měsíců.  

Bližší informace o programu včetně hodnoticích kritérií a harmonogramu najdete na https://www.dokazemevic.cz/cs/pribehy/granty-500.

 • Žádosti přijímáme od 16. 1. do 13. 3. 2023.
 • Získat můžete až 500 000 Kč, jako kofinancování si připravte 20 % rozpočtu.
 • Na realizaci projektu máte 18 měsíců, začátek si můžete plánovat od května 2023.
 • Váš tým musí být pestrý. Zapojte sousedy, obec, nevládky, podnikatele.
 • Budete potřebovat i architekta.
 • Bude to náročné, ale spolu s Nadací Via vás podržíme.  

Cílem dvouletého programu je, aby obec, spolky, aktivní jedinci a podnikatelské subjekty společně zapojili maximální počet místních obyvatel do proměny konkrétního veřejného prostoru. Tento prostor bude do budoucna sloužit jako neutrální půda pro setkávání nejširšího spektra obyvatel daného místa i spolků a skupin, které v místě působí.  

 

Co získáte

 • Až 500 000 Kč na organizační i materiálové náklady.
 • Zdvojnásobení výtěžku finanční sbírky od místních dárců až do výše 50 000 Kč.
 • Odbornou pomoc konzultanta při přípravě projektu, plánování s veřejností. Expert bude vaším průvodcem po celou dobu realizace projektu. Opřít se budete moci o celý náš programový tým.
 • Semináře (nejen) k tématu zapojování veřejnosti a fundraisingu.
 • Inspiraci a zkušenosti těch, kteří už svůj prostor k setkávání vytvořili.

Celý proces přípravy a provedení této změny proběhne tzv. participativním přístupem. Místní tak mají přímý vliv na výsledek, mohou se tak lépe ztotožnit s probíhající proměnou - je totiž “jejich.” Program podporuje sousedství a komunity, které zapojují veřejnost do dění a nabízí jim další stupeň participativního rozhodování o podobě veřejného prostoru.

Další informace o tom, co získáte a co naopak do projektu máte vložit, najdete v sekci Časté dotazy.

 

Kdo může žádat

Program je určený nevládním organizacím (spolkům), příspěvkovým organizacím, knihovnám, účelovým zařízením církví, církevním organizacím a obcím do 5000 obyvatel. Větší obce se programu účastnit mohou, ale obec může figurovat i pouze jako partner projektu a příjemcem musí být jiný typ organizace. Plusové body získáte za zapojení našich kolegů z České spořitelny.

Program naopak nedoporučujeme:

 • těm, kteří mají předem jasno, jak má upravené prostranství nebo prostor vypadat (program je určen těm, kteří se teprve chystají podobu místa s veřejností plánovat),
 • těm, kteří nedokáží sestavit alespoň pětičlenný silně motivovaný tým (chceme, aby vás program posílil, nikoli vyčerpal),
 • těm, kteří se nemohou zavázat k účasti na akcích, které jsou součástí podpory.
 

Kdy se mohu přihlásit

Do 13. března 2023. Doporučujeme ale přihlásit váš nápad co nejdříve. Po vyplnění dotazníku se vám totiž telefonicky ozveme a společně zkonzultujeme váš záměr. Poté od nás obdržíte přihlášku, kterou bude následně hodnotit komise programu.  

 

Co se má díky podpoře stát

 • Společná proměna konkrétního veřejného prostoru (vnějšího nebo vnitřního), do které se zapojí co největší počet místních obyvatel).
 • Vytvoření neutrální půdy pro setkávání nejširšího spektra obyvatel vaší obce včetně spolků a skupin, které v místě působí.
 • Celé plánování a proměna prostor má proběhnout participativním přístupem, tj. aby všichni, kdo chtějí, měli vliv na výsledek a posílili tím pocit „vlastnictví“ této proměny.
 • Zlepšení komunikace a spolupráce místních lidí, neziskovek, firem a institucí ve vaší obci a okolí.
 • Umožnění místním lidem a firmám, aby se aktivně zapojili se do projektu formou finančního daru.
 

Harmonogram

 • 13. března 2023 - uzávěrka pro podání žádostí
 • začátek dubna 2023 - oznámení výsledků 1. kola hodnotící komise
 • 11. - 21. dubna 2023 - návštěva finalistů hodnotící komisí
 • 30. dubna 2023 - oznámení vybraných projektů 
 • 17. - 18. června 2023 - první dvoudenní seminář na téma zapojování veřejnosti (na seminářích požadujeme účast 4 členů týmu nebo komunity)
 • květen až září 2023 - cesty za inspirací, situační analýza
 • září 2023 - první setkání s veřejností v obci
 • 14.-15. října 2023 druhý douvdenní seminář na téma fundraising
 • listopad 2023 až leden 2024 - druhé setkání s veřejností v obci
 • 27. ledna 2024 - jednodenní seminář na téma brigády a zeleň (možno řešit individuálními konzultacemi)
 • únor až říjen 2024 - práce na veřejném prostoru, brigády 
 • říjen 2024 - závěrečné setkání týmů 
 • podzim 2024 - slavnostní otevření
 

Kritéria hodnocení 

Všechny žádosti, které dorazí v termínu, posuzuje externí pětičlenná hodnotící komise podle těchto kritérií: potřebnost, spolupráce, dialog, veřejný prostor a jeho využití a finanční zajištění. Komise vybírá finalisty, které navštíví zástupci komise a nadace, aby se potkali s týmem žadatele, případně zástupci obce.
 

A. POTŘEBNOST

 • Žadatelé identifikovali veřejný prostor (vnitřní nebo vnější), který chtějí proměnit v místo pro společné setkávání, protože takové místo v obci chybí.
 • Žadatelé věří, že pro komunitu představuje projekt příležitost pro posílení komunikace a spolupráce mezi různými místními stakeholdery, skupinami a jednotlivci.
 • Realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedské komunitě, projekt má pozitivní dopad na komunitu a o jeho realizaci má místní komunita zájem.
 • V komunitě/obci zatím neprobíhá běžně komunitní plánování nebo podobný opakovaný participativní proces. 
 • Žadateli vyhovuje nabízený typ podpory, má chuť se naučit nové věci od konzultanta/ky, ze seminářů nadace a společných setkání.

B. SPOLUPRÁCE

 • Realizátoři sestavili nebo plánují sestavit alespoň 5členný tým, kde budou zastoupeni lidé různých profesí a zkušeností.
 • Žadatel bude intenzivně spolupracovat s místními neziskovkami, institucemi či aktivními jedinci (lídry).
 • Projekt umožňuje místním lidem zapojit se jako dobrovolníci od fáze plánování a příprav až po fyzickou přeměnu.
 • Do projektu budou zapojeni místní stakeholdeři (místní firmy, samospráva, škola, a další).
 • Na projektu se aktivně podílejí zaměstnanci České spořitelny (ideálně se zapojuje více zaměstnanců, nejlépe z místní pobočky).

C. DIALOG

 • Žadatel umožní a podpoří domluvu nejrůznějších skupin místního obyvatelstva (a nikoho z dialogu předem nevylučuje).
 • Přeměna bude vycházet z potřeb místních lidí a žadatel nemá „předem jasno“, jak má prostranství vypadat.

D. VEŘEJNÝ PROSTOR A JEHO VYUŽITÍ

 • Upravovaný prostor je běžně dostupný široké veřejnosti a má potenciál stát se místem pro setkávání co nejširšího spektra lidí z místní komunity.
 • Úprava prostoru přinese danému místu něco nového (v blízkém okolí se nenalézá podobně upravený veřejný prostor).
 • Záměr projektu vychází z místních potřeb.
 • Projekt realizují lidé žijící v daném místě nebo s vazbou na danou lokalitu.

E. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 • Projekt je finančně zajištěn i z jiných zdrojů a/nebo počítá v průběhu realizace s aktivní snahou získat další finanční prostředky.
 • Náklady na řízení projektu a administrativní náklady jsou přiměřené k programovým nákladům.

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů