Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Semináře a akce > Seminář Odpovědnost za škodu v životním prostředí, ekologická újma

Seminář Odpovědnost za škodu v životním prostředí, ekologická újmaDatum konání:
24.11.2020

Seminář na téma Odpovědnost za škodu v životním prostředí, ekologická újma se uskuteční 24. 11. 2020 od 9:00 do 15:30 v Praze. 

SEMINÁŘ JE URČEN

 • Úředníkům orgánů životního prostředí všech agend (zejm. orgány ochrany přírody, orgány státní správy myslivosti a orgány státní správy lesů)
 • Vlastníkům a správcům pozemků, dřevin, lesů a zvířat
 •  Vlastníkům a uživatelům honiteb
 •  Územním samosprávným celkům (obcím, městům a krajům), pokud jde
  o občanskoprávní souvislosti jejich samostatné a přenesené působnosti v ochraně životního prostředí.

OBSAH SEMINÁŘE
Vztah soukromého a veřejného práva

 •  Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další

Odpovědnost za škodu v občanském zákoníku

 • Prevence škod v NOZ, která již výslovně neuvádí povinnost předcházet škodám
  na přírodě a životním prostředí (§ 2901 NOZ)
 • Žaloby na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy
 • Podmínky odpovědnosti za škodu, významné recentní rozsudky NS ČR k odpovědnosti za škodu způsobenou pádem stromů (mimolesních, lesních)
 • Vztah občanskoprávní odpovědnosti k normám na úseku pozemních komunikací
  a drah

Náhrada újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
Náhrady podle § 11 odst. 3 a § 36 lesního zákona
Náhrady za škody způsobené zvěří podle zákona o myslivosti a lesního zákona
Náhrady za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy podle zák. č. 115/2000 Sb.
Ekologická újma

 •     vztah ekologické újmy a odpovědnosti za škodu
 •     ekologická újma v zákoně č. 167/2018 Sb.
 •     ekologická újma v zákoně č. 114/1992 Sb. a dalších předpisech práva životního  prostředí

Více informací a předběžnou přihlášku naleznete ZDE