image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Výzvy pro žadatele - Archiv > OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Řídicí orgán OP TAK MPO dne 5. 4. 2023 vyhlásil výzvu I. Technologie pro MAS (CLLD) v rámci implementace OP TAK 2021–2027. Výzva je určena malým a středním podnikům, kteří uspějí ve schvalovacím procesu místem realizace příslušné MAS se schváleným programovým rámcem. 

Jako místní akční skupina Otevřené zahrady Jičínska z. s. máme schválený programový rámec pro čerpání dotací z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), na základě kterého můžeme podpořit částkou cca 2,5 mil. Kč několik podnikatelů, které splní podmínky pro předložení projektu do nově vyhlášené výzvy Technologie pro MAS - výzva I.

Výzva komunitně vedeného místního rozvoje je určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní akční skupiny (MAS), která má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v OP TAK.

Území místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s.:

Obce MAS Otevřené zahrady Jičínska_mapa území

Žádat můžete na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby. 

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

  • Robotizace, automatizace, digitalizace
  • Web, cloud
  • Komunikační a identifikační Infrastruktura

Míra podpory:
• 50 % - malý a střední podnik (dotace dle pravidla de minimis)

Cílová skupina:
• malý a střední podnik (definice GBER)

Způsobilé výdaje:
• Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
• Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
• Služby (např. web, cloud, online prvky)

Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prezentace s podrobnostmi k výzvě. 

Informační leták k výzvě

Prezentace API

Prezentace MAS

Text výzvy MPO.

Příloha č. 1 - Model hodnocení

Příloha č. 2 - Vymezení způsobilých výdajů

Příloha č. 3 - Povinná osnova Podnikatelského záměru

Příloha č. 4 - Pravidla pro příjemce a žadatele z OP TAK - zvláštní část

Příloha č. 6 - Nepodporované kategorie CZ-NACE

Příloha č. 7 - Formulář posouzení zásady "významně nepoškozovat"

Veřejné projednávání k představení výzvy Technologie pro MAS - výzva I se uskuteční v úterý 6. 6. 2023 od 17 hodin v Bukvici. Odkaz na pozvánku.

Své záměry můžete posílat vyplněním formuláře Šablona projektového záměru na email: info@otevrenezahrady.cz.


Zobrazena 1 položka
Zobrazena 1 položka