Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy pro žadatele

Výzvy pro žadatele


 • Propagace SCLLD, podpora konání akcí

  Propagace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a jiných volnočasových akcí pořádaných v území MAS.

  Plánujete uspořádat společenskou, kulturní, nebo sportovní akcí na území působnosti místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska?

  Za spolupráci při propagaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje můžete od MAS získat podporu 5 000 až 10 000 Kč.

  Neváhejte a spolupracujte s MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. Stačí vyplnit žádost a včas ji doručit na adresu sídla MAS.

  Oprávnění žadatelé: 

  • NNO – registrované spolky nebo pobočné spolky, sdružení, kluby, o.p.s.
  • právnické osoby, které vykonávají obecně prospěšnou činnost, činnost školy nebo školského zařízení v regionu MAS
  • obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále obce) a jimi zřizované příspěvkové organizace
  • církve a jejich organizace

  Vymezení regionu podpory:

  Území působnosti Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s. 

  Obce: Bačalky, Běchary, Březina, Budčeves, Bukvice, Bystřice, Češov, Dětenice, Dolní Lochov, Cholenice, Chyjice, Jičín, Jičíněves, Kacákova Lhota, Kopidlno, Kostelec, Kozojedy, Libáň, Nemyčeves, Ohařice, Ohaveč, Podhradí, Rokytňany, Sedliště, Slatiny, Slavhostice, Staré Hrady, Staré Místo, Střevač, Tuř, Údrnice, Úlibice, Valdice, Veliš, Vitiněves, Vršce, Zelenecká Lhota, Židovice  

  Místo působnosti škol a školských zařízení zapojených do projektu MAP pro ORP Jičín III.

   

  Obce MAS Otevřené zahrady Jičínska.png

   

  Kontaktní osoba pro podání žádostí:

 • Nová zelená úsporám Light

  Otevřené zahrady Jičínska Vám pomohou s vyřízením dotací Nová zelená úsporám light.

  Kdo může žádat o dotaci:

  • vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, který je starobním důchodcem nebo invalidním důchodcem 3. stupně, má trvalé bydliště v RD a ostatní členové domácnosti jsou rovněž důchodci
  • vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, který pobírá příspěvek na bydlení

  Co se podporuje: zateplení střechy, zateplení fasády, výměna oken, výměna vchodových dveří, zateplení stropu, zateplení podlah
  Výše dotace: max. 150 000 Kč na dům (dle typu podporovaných opatření a jejich rozsahu), peníze obdrží žadatel na účet po podání žádosti o dotaci Doba realizace: do 1 roku od schválení dotace
  Příjem žádostí o dotaci: elektronickou cestou prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR, od 9. 1. 2023
  Způsobilé výdaje: od 12. 9. 2022


  Co žadatel potřebuje k podání žádosti o dotaci:

  • vlastní účet u banky
  • doklad o přiznání důchodu/ příspěvku na bydlení
  • elektronickou identitu občana nebo bankovní identitu
  • fotodokumentaci výchozího stavu
  • odborný posudek k zamýšleným úpravám (vypracuje ve spolupráci se žadatelem zástupce MAS a podepíše jej)

  Více o dotačním titulu Nová zelená úsporám light  ZDE

  Leták ke stažení s přehledem opatření a kontakty

  Kontakty na MAS:

  Prosíme o trpělivost při volání na jednotlivá čísla. Denně volá několik lidí a každé vyřízení hovoru nějaký čas trvá. Pokud se nedovoláte, zavoláme zpět. 

  Ing. Zuzana Vališková  tel. 724 535 871

  Bc. Ivana Jindráková tel. 728 550 551

  Mgr. Kamila Kabelková tel. 602 420396

  Ing. Iveta Svobodová tel. 724 139 402 - přednostně pro Kopidlno a okolí

  Hana Pávová tel. 720 521 974 - přednostně pro Libáň a okolí

   

  e-mail: nzu.ozj@gmail.com

  Kancelář k vyřizování žádostí: Otevřené zahrady Jičínska z. s., 17. listopadu 1074, Jičín (budova Komerční banky na autobusovém nádraží, 

  číslo dveří 220) po telefonické domluvě.

  Informační karty k jednotlivým opatření:

  1679298120_Karta_Obvodové stěny.pdf

  1679298246_Karta_Šikmé střechy.pdf

  1679298170_Karta_Plochá střecha.pdf

  1679298195_Karta_Strop k půdě.pdf

  1679298216_Karta_Strop nad suterénem.pdf

  1679298146_Karta_Okna a dveře.pdf

 • Společná zemědělská politika 2023 - 2027

  Oblasti podpory

  • fiche č. 1 - Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh – pro velké podniky
  • fiche č. 2 - Lesnické podnikání a hospodaření v lese – pro velké podniky
  • fiche č. 3 - Nezemědělské podnikání – pro velké podniky
  • fiche č. 4 - Podnikání malých a středních podniků - zahrnuje aktivity ve fichi č. 1 – 3 a je pouze pro malé  a střední podniky
  • fiche č. 5 - Základní služby a obnova obcí
  • fiche č. 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině
  • fiche č. 7 - Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

  Podrobnosti a další informace budou průběžně doplňovány.


Vyhlášena je 7. výzva PRV s následující alokací pro jednotlivé oblasti s příjmem žádostí do 16. 06. 2023:

F5 - zemědělci - 615 900 Kč (přesný zůstatek 615 941 Kč), F6 - zpracování produktů - 1 000 000 Kč

F7 - nezemědělské podnikání - 159 400 Kč (přesný zůstatek 159 483 Kč), F10 - článek 20 pro obce a NNO - 3 500 000 Kč

Probíhá příjem žádostí v oblasti propagace SCLLD.

Připravujeme vyhlášení výzev MAS pro již vyhlášené výzvy od ŘO IROP 2021 - 2027.

Připravujeme vyhlášení výzvy OP TAK Robotizace, automatizace, digitalizace; Web, cloud; Komunikační a identifikační Infrastruktura.

Připravujeme vyhlášení výzvy Společná zemědělská politika 2023 - 2027, dříve Program rozvoje venkova.

V případě dotazů k vámi připravovaným projektům nás neváhejte kontaktovat.